SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CEGIEŁKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000192504
Numer REGON: 810571900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/452151/22/871]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP8105719002004-02-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CEGIEŁKA”2004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 24352004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina TRZCIŃSKO-ZDRÓJ miejscowość STOŁECZNA2004-02-06 do dziś
2. Adresnr domu 22 kod pocztowy 74-510 poczta TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2004-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA UCHWALENIA PIERWSZEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI -17.10.1993 R. 28.06.2003 R. UCHWALONO JEDNOLITY TEKST NOWEGO STATUTU2004-02-06 do dziś
226.06.2009 R., ZMIENIONO: § 33 UST. 1, § 33 UST. 3, § 34 UST. 2, § 34 UST. 3.2009-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRAJCZYŃSKI2004-02-06 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-06 do dziś
21. NazwiskoSKOCZYLAS2004-02-06 do dziś
2. ImionaZOFIA2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEŁSTOWSKA2021-11-04 do dziś
2. ImionaTERESA2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGACZYŃSKI2021-11-04 do dziś
2. ImionaMAREK2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUKOWSKI2021-11-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSASKOWSKA2021-11-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2021-11-04 do dziś
2. ImionaJÓZEF2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-08-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-13 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-08-13 do dziś
436 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-08-13 do dziś
537 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
3data złożenia 17.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-20 do dziś
4data złożenia 02.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-03 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-16 do dziś
7data złożenia 11.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-15 do dziś
8data złożenia 12.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-30 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-30 do dziś
10data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
12data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-26 do dziś
13data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
14data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
15data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
16data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
17data złożenia 15.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-15 do dziś
18data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-20 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-03 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-16 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-15 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-30 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-20 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-15 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-03 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-16 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-15 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-30 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów