INSTYTUT ZARZĄDZANIA WIEDZĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000192449
Numer REGON: 357939640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-04-19
Sygnatura akt[RDF/482169/23/753]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP3579396402004-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZARZĄDZANIA WIEDZĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 99812004-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-02-04 do dziś
2. Adresulica NAD POTOKIEM nr domu 25 nr lokalu 18 kod pocztowy 30-630 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2004-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2000 R., NOTARIUSZ IWONA CYZ-HEJMO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. BASZTOWEJ 3, REPERTORIUM A NR 9635/2000 ZMIANY UMOWY SPÓŁKI: 29.12.2003 R., NOTARIUSZ BOGNA DEMBOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY BELINY PRAŻMOWSKIEGO 15A, REPERTORIUM A NUMER: 5894/03 ZMIANY: §3, §7, §9, §11, §19, §21, §24.2004-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSZTOFIK2004-02-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 50000 ZŁ2006-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport17500,00 PLN2004-02-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYBRANY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSZTOFIK2004-02-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 71 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2004-02-04 do dziś
273 20 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2004-02-04 do dziś
374 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-02-04 do dziś
474 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-02-04 do dziś
574 15 USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI2004-02-04 do dziś
674 4 REKLAMA2004-02-04 do dziś
774 5 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW POZYSKIWANIE PERSONELU2004-02-04 do dziś
880 42 A POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-02-04 do dziś
933 50 PRODUKCJA ZEGARÓW I ZEGARKÓW2004-02-04 do dziś
1052 47 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO KSIĄŻKAMI, GAZETAMI, CZASOPISMAMI I ARTYKUŁAMI PIŚMIENNYMI2004-02-04 do dziś
1167 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-04 do dziś
1272 20 USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA ORAZ DOSTAWY OPROGRAMOWANIA2004-02-04 do dziś
1372 30 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH2004-02-04 do dziś
1472 40 USŁUGI BAZ DANYCH2004-02-04 do dziś
1572 60 USŁUGI ZWIĄZANE Z INFORMATYKĄ POZOSTAŁE2004-02-04 do dziś
1673 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2004-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
2data złożenia 29.09.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-10-09 do dziś
3data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2007-31.12.20072010-08-11 do dziś
4data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
5data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-08-19 do dziś
6data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
8data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-03-05 do dziś
9data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-05 do dziś
10data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-05 do dziś
11data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-05 do dziś
12data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-05 do dziś
13data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
14data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-05 do dziś
15data złożenia 20.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-20 do dziś
16data złożenia 20.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-20 do dziś
17data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
18data złożenia 19.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-10-09 do dziś
201.01.2007-31.12.20072010-08-11 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-08-19 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
7OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-03-05 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-10-09 do dziś
301.01.2007-31.12.20072010-08-11 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-08-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-24 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
8OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-03-05 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów