SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BYT” W OTWOCKU

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000192152
Numer REGON: 016183092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-08-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/25136/19/867]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016183092 NIP 53217153892011-04-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BYT” W OTWOCKU2019-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 35222004-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2004-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość OTWOCK ulica WARSZAWSKA nr domu 17 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK kraj POLSKA 2008-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.10.1999 18.12.2003 R. -UCHYLENIE DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁDZIELNI2004-02-05 do dziś
218.11.2008 R. /UCHWAŁA NR 9 WALNEGO ZGROMADZENIA/ 1) PAR. 1 PKT 3, 2) PAR. 4 PKT 1, 3) PAR. 4 PKT 2, PPKT 1, 4) PAR. 7, 5) PAR. 8 PKT 1.1, 6)PAR. 10, 7) PAR. 16 PKT 4, 8) PAR. 28, 9) PAR. 31, 10) PAR. 33 PKT 5, 11) PAR. 33 PKT 6, 12) PAR. 34, 13) PAR. 35 PKT 1-3, 14) PAR. 35 PKT 4 I 5, 15) PAR. 36, 16) PAR. 40 PKT 1, 17) PAR. 50 PKT 1, 18) PAR. 50 PKT 4.2009-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2019-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBORYCKI2019-08-14 do dziś
2. ImionaEDWARD2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
21. NazwiskoSZLASA2007-04-17 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA ELŻBIETA2007-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-04-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-17 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-02-05 do dziś
41. NazwiskoMACIELĄG2004-02-05 do dziś
2. ImionaJOLANTA2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-05 do dziś
51. NazwiskoŚMIAŁEK2004-11-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JÓZEFA2004-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-11-30 do dziś
61. NazwiskoMACIELĄG2005-04-11 do dziś
2. ImionaJOLANTA2005-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-11 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-06-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-11 do dziś
81. NazwiskoGOŁAŚ2008-11-24 do dziś
2. ImionaROBERT2008-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-24 do dziś
91. NazwiskoDUBIEL2019-08-14 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
101. NazwiskoSĘDŁAK2011-04-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2011-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU2011-04-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-20 do dziś
114. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-22 do dziś
121. NazwiskoKLIMCZAK2019-08-14 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2013-12-12 do dziś
2. ImionaANNA2013-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECIERSKI2012-02-15 do dziś
2. ImionaROBERT WŁADYSŁAW2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHAŃSKA2009-02-05 do dziś
2. ImionaJADWIGA2009-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁOCH2012-02-15 do dziś
2. ImionaBEATA2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKOWSKI2012-02-15 do dziś
2. ImionaROBERT MAREK2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW MA WŁASNOŚĆ2004-02-05 do dziś
270 11 Z BUDOWANIE I NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYM BUDYNKU LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU A TAKŻE UŁAMKOWYM UDZIALE WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GRAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2004-02-05 do dziś
370 92 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2004-02-05 do dziś
470 32 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.02.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-15 do dziś
2data złożenia 15.02.2013 okres 01.01. 2007 R. - 31.12.2007 R.2013-03-07 do dziś
3data złożenia 15.02.2013 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-03-07 do dziś
4data złożenia 15.02.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-03-07 do dziś
5data złożenia 15.02.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12. 2011 R.2013-03-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-15 do dziś
201.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2013-03-07 do dziś
301.01. 2008 R. - 31.12.2008 R.2013-03-07 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12. 2009 R.2013-03-07 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-15 do dziś
201.01. 2007 R. - 31.12.2007 R.2013-03-07 do dziś
301.01.2008 R. - 31.12. 2008 R.2013-03-07 do dziś
401.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-03-07 do dziś
501.01. 2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów