INTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000192119
Numer REGON: 930906083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2020-09-17
Sygnatura akt[RDF/240142/20/7]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930906083 NIP 89713007082007-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość ŚLĘZA2007-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚLĘZA ulica SZYSZKOWA nr domu 4 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2007-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.2003 R. NOTARIUSZ KATARZYNA OPCZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 62, REPERTORIUM A NR 2008/20032004-02-04 do dziś
213.04.2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 3797/2007 NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RUSKIEJ 3/4, § 1 UST. 2, § 5, § 9 UST. 2, § 9 UST. 3, § 10, § 13, § 14, § 17, § 18, § 19, § 22.2007-04-25 do dziś
306-11-2007 R., REP A NR 11113/2007, NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2003 R.2007-11-27 do dziś
417.09.2007 R., AKT NOTARIALNY REP. A 4094/2007, NOTARIUSZ KATARZYNA OPCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PODWALE 62, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2008-02-22 do dziś
526.02.2008 R., REP. A NR 674/2008, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. PODWALE 62, NOTARIUSZ KATARZYNA OPCZYŃSKA. ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2008-04-28 do dziś
606.12.2012 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA - WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PAWŁA WŁODKOWICA 10 LOK. 17, REPERTORIUM A NUMER 2783/2012, ZMIANA § 20 UMOWY. 28.12.2012 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA - WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PAWŁA WŁODKOWICA 10 LOK. 17, REPERTORIUM A NUMER 2917/2012, ZMIANA § 7 UMOWY, § 13 UST. 1.2013-02-18 do dziś
701.02.2016R., REP. A NR 185/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA PANEK- FIJAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. HOŻEJ 37 LOK. 16; ZMIENIONO BRZMIENIE §6 UST. 1, §7 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI; DODANO UST. 3. W §7.2016-02-15 do dziś
810.03.2016R., REP. A NR 468/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PAWŁA WŁODKOWICA NR 10 LOK. 17, ZMIENIONO BRZMIENIE: §1 UST. 2, §1 UST. 3, §5, §9 UST. 3 PKT 3.5.2016-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.10.2003 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ OPCZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 62, REPERTORIUM A NR 2004/20032004-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD MATYJA2004-02-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2004-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2004-02-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2004-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-04 do dziś
3
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ2008-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1900000,00 ZŁ2008-04-28 do dziś
2500,00 ZŁ2013-02-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)2007-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2004-02-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2004-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD MATYJA2004-02-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2004-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-03-17 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-03-17 do dziś
368 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-17 do dziś
468 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-17 do dziś
568 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2016-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 31.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-24 do dziś
3data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-27 do dziś
4data złożenia 15.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-23 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
8data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
9data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
10data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
11data złożenia 19.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
12data złożenia 14.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
14data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
17data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-23 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-24 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-27 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-23 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-03-13 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT. 1 ORAZ ART. 516 § 5 I § 6 KSH, TJ POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI WIDEX CAMISHA CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ WIDEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 24.01.2014 R. (NR REP. A 107/2014)ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 24.01.2014 R. (NR REP. A 101/2014)2014-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów