GSG BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000191959
Numer REGON: 670142853
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-10-12
Sygnatura akt[RDF/442452/22/934]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP6701428532004-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSG BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W RADOMIU nr w rejestrze 17372004-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2004-01-30 do dziś
2. Adresulica CZACHOWSKIEGO nr domu 34 nr lokalu 111 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2004-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.1997 R., REP. A NR 805/97, NOTARIUSZ ZENON JABŁOŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU 03.11.2003 R., REP. A NR 9987/2003, NOTARIUSZ ZENON JABŁOŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU -ZMIANA PARAGRAFÓW 7, 16, 17, 182004-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHODOLSKA2004-01-30 do dziś
2. ImionaDANUTA JOLANTA2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700 PLN.2006-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKA2004-01-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700 PLN.2006-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZA2004-01-30 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700 PLN.2006-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50100,00 ZŁ2006-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16000,00 PLN2004-01-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2015-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 25.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022004-01-30 do dziś
2data złożenia 05.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-05 do dziś
3data złożenia 08.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
4data złożenia 08.02.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-08 do dziś
5data złożenia 09.02.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-02-09 do dziś
6data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20202022-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji03.07.2015R. NOTARIUSZ KATARZYNA SKAWIŃSKA, KANCELARIA W RADOMIU PRZY UL.SIENKIEWICZA 6/1 - REPERTORIUM A NR 2300/2015.2015-12-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA DWUOSOBOWA2015-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGIZA2015-12-22 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-22 do dziś
21. NazwiskoSUCHODOLSKA2015-12-22 do dziś
2. ImionaDANUTA JOLANTA2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności03.07.2015R. UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 03.07.2015R. - AKT NOTARIALNY - NOTARIUSZ KATARZYNA SKAWIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU UL.SIENKIEWICZA 6/1 - REPERTORIUM A NR 2300/2015 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI2015-12-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów