WAŁĘSA GRZYB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000191932
Numer REGON: 008494148
Numer NIP: 7820007068
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-07-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20317/23/456]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0084941482004-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWAŁĘSA GRZYB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 44242004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2023-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. PÓŁWIEJSKA nr domu 43 nr lokalu 5 kod pocztowy 61-886 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2023-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.1989 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KOŚCIANIE, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, REP. A NR 6681/1989. 19.12.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENY ŁUŻYŃSKIEJ-SAWARZYŃSKIEJ W POZNANIU, REP. A NR 9125/2003; ZMIENIONO § 4, § 6, § 8, § 10. 09.02.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENY ŁUŻYŃSKIEJ-SAWARZYŃSKIEJ W POZNANIU, ASESOR NOTARIALNY JANINA KATYŃSKA-URBAN, REP. A NR 803/2004; ZMIENIONO § 3.2004-02-19 do dziś
205.07.2023 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 889/2023, ZMIENIONE PARAGRAFY §2, §3, §4, §10 ORAZ §222023-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁĘSA2023-07-27 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW LECH2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ2023-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYB2023-07-27 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ2023-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 PLN2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport152500,00 PLN2004-02-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁĘSA2023-07-27 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW LECH2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2023-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRZYB2023-07-27 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-07-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2023-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-07-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-07-27 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-07-27 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2023-07-27 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-07-27 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-07-27 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2023-07-27 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-07-27 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-08-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-29 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 2005 R.2006-07-21 do dziś
4data złożenia 07.08.2007 okres 2006 ROK2007-09-20 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-22 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-03 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-21 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
13data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
20data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
21data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
22data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
23data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-21 do dziś
22006 ROK2007-09-20 do dziś
32007 ROK2008-07-22 do dziś
42008 ROK2009-08-03 do dziś
52009 ROK2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-07-21 do dziś
22006 ROK2007-09-20 do dziś
32007 ROK2008-07-22 do dziś
42008 ROK2009-08-03 do dziś
52009 ROK2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów