„A & T” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000191932
Numer REGON: 008494148
Numer NIP: 7820007068
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-09-27
Sygnatura akt[RDF/334445/21/839]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0084941482004-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & T” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 44242004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina CZERWONAK miejscowość KOZIEGŁOWY2004-02-19 do dziś
2. Adresulica POZNAŃSKA nr domu 16A nr lokalu 45 kod pocztowy 62-028 poczta KOZIEGŁOWY kraj POLSKA 2004-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.1989 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KOŚCIANIE, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, REP. A NR 6681/1989. 19.12.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENY ŁUŻYŃSKIEJ-SAWARZYŃSKIEJ W POZNANIU, REP. A NR 9125/2003; ZMIENIONO § 4, § 6, § 8, § 10. 09.02.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENY ŁUŻYŃSKIEJ-SAWARZYŃSKIEJ W POZNANIU, ASESOR NOTARIALNY JANINA KATYŃSKA-URBAN, REP. A NR 803/2004; ZMIENIONO § 3.2004-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIAK2004-02-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ TADEUSZ2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.500,00 ZŁOTYCH2004-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 PLN2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport152500,00 PLN2004-02-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIAK2004-02-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ TADEUSZ2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIAK2004-02-19 do dziś
2. ImionaLUCYNA TERESA2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-02-19 do dziś
252 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-02-19 do dziś
372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-02-19 do dziś
472 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-02-19 do dziś
572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-02-19 do dziś
672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-02-19 do dziś
772 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2004-02-19 do dziś
872 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2004-02-19 do dziś
993 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-08-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-29 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 2005 R.2006-07-21 do dziś
4data złożenia 07.08.2007 okres 2006 ROK2007-09-20 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-22 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-03 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-21 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
13data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
20data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
21data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-21 do dziś
22006 ROK2007-09-20 do dziś
32007 ROK2008-07-22 do dziś
42008 ROK2009-08-03 do dziś
52009 ROK2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-07-21 do dziś
22006 ROK2007-09-20 do dziś
32007 ROK2008-07-22 do dziś
42008 ROK2009-08-03 do dziś
52009 ROK2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów