SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „GAZOWNIK”

Stan na dzień 2023-03-30 godz. 22:00:16
Numer KRS: 0000191659
Numer REGON: 250563270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-02-27
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/599/23/14]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 250563270 NIP 62210284832007-07-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „GAZOWNIK”2004-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 13222004-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina ODOLANÓW miejscowość ODOLANÓW2004-02-02 do dziś
2. Adresulica GIMNAZJALNA nr domu 2C kod pocztowy 63-430 poczta ODOLANÓW 2004-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.05.1995 R. 12.12.2003 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2004-02-02 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI Z DNIA 30.11.2007 R. ZATWIERDZONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2008-01-31 do dziś
3ZATWIERDZENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR 6/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 14.06.2018R.2018-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁAWNICZAK2023-02-27 do dziś
2. ImionaANGELIKA MARIA2023-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2023-02-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-27 do dziś
21. NazwiskoŁOJEK KAŁUŻNA2023-02-27 do dziś
2. ImionaKINGA MARIA2020-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-27 do dziś
31. NazwiskoŁOJEK2004-11-15 do dziś
2. ImionaBOGDAN KAZIMIERZ2004-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-11-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-15 do dziś
41. NazwiskoSĘDZIAK2004-02-02 do dziś
2. ImionaGABRIELA MARIA2004-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADAJEWSKA2020-08-10 do dziś
2. ImionaEWA AGATA2020-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁACKI2020-08-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ TOMASZ2020-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2018-01-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ2018-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2018-01-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-01-11 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
2data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
3data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
4data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
5data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
7data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010R. -31.12.2010R.2011-09-02 do dziś
8data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
9data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
10data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
12data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
14data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
18data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
601.01.2010R. -31.12.2010R.2011-09-02 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
701.01.2010R. -31.12.2010R.2011-09-02 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów