„BONO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000191569
Numer REGON: 391053559
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-03-24
Sygnatura akt[RDF/282033/21/453]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP3910535592004-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2004-01-29 do dziś
2. Adresulica JAWORZYŃSKA nr domu 119 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2004-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 STYCZNIA 2004 R., REP. A NR 221/04, NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 22004-01-29 do dziś
230.11.2006 R. NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 2, REP. A NR 10718/06, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2006-12-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.03.2007 R., REP. A NR 2228/2007, NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 2; ZMIANA PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2007-09-17 do dziś
418.01.2018R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ŚRODEK-TESARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. CHOJNOWSKIEJ 78, REPERTORIUM A NR 228/2018, ZMIENIONO § 7, § 11 UST. 3, § 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIO2017-11-15 do dziś
2. ImionaIWONA2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2018-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1356000,00 PLN2004-01-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2006-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIO2018-03-20 do dziś
2. ImionaIWONA2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIO2013-01-31 do dziś
2. ImionaDANIEL2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIO2008-09-05 do dziś
2. ImionaIWONA KRYSTYNA2008-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRADZIO2018-03-20 do dziś
2. ImionaDANIEL2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-03-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2018-03-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-03-20 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-03-20 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-20 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-03-20 do dziś
546 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2018-03-20 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-20 do dziś
747 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-03-20 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-03-20 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-08-19 do dziś
2data złożenia 18.10.2006 okres ROK 20052006-10-25 do dziś
3data złożenia 20.07.2007 okres ROK 20062007-09-17 do dziś
4data złożenia 17.07.2008 okres 2007 R.2008-08-22 do dziś
5data złożenia 15.07.2009 okres 2008 R.2009-08-10 do dziś
6data złożenia 08.07.2010 okres 2009 R.2010-07-26 do dziś
7data złożenia 13.07.2011 okres 2010 R.2011-07-20 do dziś
8data złożenia 13.07.2012 okres 2011 R.2012-07-19 do dziś
9data złożenia 08.07.2013 okres 2012 R.2013-07-19 do dziś
10data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
11data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
13data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
14data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
15data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-10-25 do dziś
2ROK 20062007-09-17 do dziś
32007 R.2008-08-22 do dziś
42008 R.2009-08-10 do dziś
52009 R.2010-07-26 do dziś
62010 R.2011-07-20 do dziś
72011 R.2012-07-19 do dziś
82012 R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-10-25 do dziś
2ROK 20062007-09-17 do dziś
32007 R.2008-08-22 do dziś
42008 R.2009-08-10 do dziś
52009 R.2010-07-26 do dziś
62010 R.2011-07-20 do dziś
72011 R.2012-07-19 do dziś
82012 R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji20.12.2004 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BONO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W LEGNICY Z DNIA 20.12.2004 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI POPRZEZ LIKWIDACJĘ, AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2004 R., NOTARIUSZ ANNA RĄCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI NR 11, REP. A NR 14341/042005-01-04 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.11.2006 R. O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI ORAZ O UCHYLENIU UCHWAŁ O LIKWIDACJI SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2006 R., NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. WOJSKA POLSKIEGO NUMER 2, REP. A NR 10718/062006-12-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2005-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-01-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki20.12.2004 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BONO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W LEGNICY Z DNIA 20.12.2004 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI POPRZEZ LIKWIDACJĘ, AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2004 R., NOTARIUSZ ANNA RĄCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI NR 11, REP. A NR 14341/042005-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów