SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBLE” W OSTROWII MAZOWIECKIEJ

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000191562
Numer REGON: 001245732
Numer NIP: 7591275139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388293/22/738]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001245732 NIP 75912751392008-10-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBLE” W OSTROWII MAZOWIECKIEJ2004-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS-2802004-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW MAZOWIECKA miejscowość OSTRÓW-MAZOWIECKA2004-02-26 do dziś
2. Adresulica GROTA ROWECKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 07-300 poczta OSTRÓW-MAZOWIECKA 2004-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-27.09.1985 -25.10.2003 R.-UCHWAŁA NR 1/2003 I UCHWAŁA NR 2/2003 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI-UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I PRZJĘCIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2004-02-26 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 1/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 20.07.2006 R. ZMIENIONO: PAR. 12, PAR. 14 UST. 4, PAR. 22 UST. 1, PAR. 23 UST. 1, PAR. 25 UST. 6, PAR. 30, PAR. 41, PAR. 43, PAR. 47 UST. 10, PAR. 48 UST. 1, PAR. 48 UST. 6, PAR. 48 UST. 7, PAR. 51, PAR. 59 UST. 4, PAR. 59 UST. 5, PAR. 60, PAR. 64, DODANO: PAR. 47 UST. 3 (1), PAR. 47 UST 3 (2), PAR. 63 UST. 3, PAR. 68 UST. 3, PAR. 68 UST. 4, PAR. 68 UST. 5, PAR. 68 UST. 6, PAR. 68 UST. 7, PAR. 90 UST. 3, SKREŚLONO: PAR. 26, PAR. 42.2006-08-25 do dziś
3UCHWAŁA NR 1 NWZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MEBLE” Z DNIA 30.11.2007 R.: PAR. 1, 4, 8, 11, 12, 14, 17-19, 21 (1), 24, 25, 34-38, 40, 41, 43, 44, 46 (1), 47, 47 (1), 47 (2), 48, 50, 52 (1), 54, 55, 60 (1), 65-67, 67 (1), 67 (2), 67 (3), 68, 69, 72-74, 76, 79-81, 83, 93, 94, 102.2008-01-17 do dziś
4W DNIU 29-03-2019 ROKU WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI „MEBLE” W OSTROWI MAZ., UL. GROTA ROWECKIEGO 7, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 7/2019 O UCHYLENIU DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI ORAZ UCHYLENIE UCHWAŁY NR 7/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 01-06-2018 ROKU. UCHWAŁA I TEKS JEDNOLITY STATUTU W ZAŁĄCZENIU.2019-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJADCZAK2009-08-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ2009-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-08-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-27 do dziś
21. NazwiskoPOWIERŻA2009-08-27 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA STANISŁAWA2009-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-08-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-27 do dziś
31. NazwiskoMILIK2004-02-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2004-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOSTEK2021-12-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2021-12-01 do dziś
2. ImionaBARBARA2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKI2017-08-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WITOLD2017-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-12-01 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R.-31 GRUDZIEŃ 2002 R. data złożenia 17.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-02-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 29.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-10-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
4data złożenia 30.05.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
6data złożenia 12.09.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-10-13 do dziś
7data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-27 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
10data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
16data złożenia 09.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-09 do dziś
17data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
18data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
19data złożenia 04.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
20data złożenia 20.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
21data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-10-13 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-20 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-02-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-10-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
5OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
6OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-10-13 do dziś
701.01.2008 DO 31.12.20082009-08-27 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-09 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów