SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „ROLNA” W POZNANIU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000191537
Numer REGON: 630384501
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/428681/22/163]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP6303845012004-02-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „ROLNA” W POZNANIU2004-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 13272004-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-02-09 do dziś
2. Adresulica ROLNA nr domu 46 kod pocztowy 61-487 poczta POZNAŃ 2004-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.06.1995 R. 21.11.2003 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU.2004-02-09 do dziś
230.11.2007 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-03-27 do dziś
321.09.2018 R., UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2004-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZWAŁEK2020-02-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-10 do dziś
21. NazwiskoWOŹNIACKA2004-11-16 do dziś
2. ImionaLUCYLA2004-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-11-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-16 do dziś
31. NazwiskoKAWECKI2004-02-09 do dziś
2. ImionaROMAN2004-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-09 do dziś
41. NazwiskoRAUSCH2004-02-09 do dziś
2. ImionaREGINA2004-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2004-02-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZAK2019-07-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LESZEK2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORLIŃSKI2019-07-08 do dziś
2. ImionaMAREK2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZYK2017-11-02 do dziś
2. ImionaDANUTA TERESA2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAUL2017-11-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JÓZEF2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2017-11-02 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELOWSKA2017-11-02 do dziś
2. ImionaSABINA MARIA2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaHENSEL2017-11-02 do dziś
2. ImionaWIOLETA2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERTHOLD2017-11-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALEMBA2019-07-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSZWAŁEK2018-07-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-13 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU - OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2018-07-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2017-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2017-11-02 do dziś
268 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2017-11-02 do dziś
368 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH BUDYNKÓW2017-11-02 do dziś
468 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2017-11-02 do dziś
568 20 Z USTANAWIANIE NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI, DO KTÓRYCH CZŁONKOM PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALI Z MOŻLIWOŚCIĄ USTANAWIANIA UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI2017-11-02 do dziś
668 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PRZEKAZANYMI W DRODZE UMOWY W ADMINISTRACJĘ SPÓŁDZIELNI2017-11-02 do dziś
768 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE GARAŻY I MIEJSC PARKINGOWYCH2017-11-02 do dziś
890 02 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNO-OŚWIATOWEJ NA RZECZ CZŁONKÓW I INNYCH OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ2017-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 01.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-08 do dziś
3data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
5data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-12 do dziś
6data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-01 do dziś
7data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
8data złożenia 27.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
9data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
10data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-04 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
12data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
14data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
15data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
19data złożenia 10.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-08 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-12 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-01 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-01 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów