SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJOWA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000191300
Numer REGON: 030008426
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-11-08
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/25320/22/322]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 030008426 NIP 53720149982008-03-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJOWA”2004-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ nr w rejestrze 3502004-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIAŁA PODLASKA gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2021-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA PODLASKA ulica UL. KSIĘCIA WITOLDA nr domu 19 nr lokalu 15 kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2021-10-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMKOLEJOWA8@O2.PL2021-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.06.2003 R. -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI.2004-01-28 do dziś
222.11.2007 R. ZMIANY:§ 6 UST. 2 I UST. 3; § 8 UST. 1 PKT 8; § 9 UST. 1 PKT 9;; § 19; § 30;DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 35 OZNACZA SIĘ JAKO UST. 1, ZMIAN UST 1 PKT 3, DODAJE SIĘ W §35 UST. 2; § 40 UST. 1; § 44; § 46; § 48; § 50 UST. 1; § 51; § 52; § 55; § 56 UST. 1 I UST. 4;§63 UST. 4, UST. 6; §65; § 67 UST. 1, UST. 4, DODANO UST. 10; § 69; § 75 UST. 1; § 77 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 5; § 78 UST. 1; § 79 UST. 3; § 94 UST. 1 I UST. 2 SKREŚLONO:§ 5 UST. 1 PKT 1;§ 8 UST. 1 PKT 2, PKT 9 I PKT 10; § 13 UST. 2 PKT 7 I PKT 8;§ 18 UST. 1 PKT 1;§ 20 UST. 1 PKT 1;§ 21; § 22; § 23; § 24; § 25 UST. 2, UST. 5; § 27; § 29 UST. 2;§ 53; § 54;§63 UST. 52008-03-14 do dziś
312.06.2018 R. - ZMIANY - § 2,5,6,7; ROZDZ.III DODAJE § 8,9, § 9 OZNACZA SIE JAKO § 10 I WPROWADZA SIĘ ZMIANY, SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWY § 10, SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWE § 11-16,ZMIENIA SIĘ § 12,13,14,15,16,DODAJE SIĘ § 17, DOTYCHCZASOWY §17 OZNACZA SIĘ JAKO § 18, § 18 OZNACZA SIĘ JAKO § 19, WYKREŚLA SIĘ DOTYCZCZASOWY § 19, ZMIENIA SIĘ § 20, WYKREŚLA SIĘ WYRAZY § 21,22,23,24 UCHYLONY, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 25 OZNACZA SIĘ JAKO § 21, SKREŚLA SIĘ TREŚĆ § 26 ORAZ ZAPIS § 27 SKREŚLONY, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 28 OZNACZA SIĘ JAKO § 22. DODAJE SIĘ §23, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 29 -31 OZNACZA SIĘ KOLEJNO JAKO § 24-27, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 33-52 OZNACZA SIĘ KOLEJNO JAKO § 28- 47 I WPROWADZA SIĘ ZMIANY, WYKREŚLA SIĘ ZAPISY „§ 53 UCHYLONY ORAZ §54 UCHYLONY” , DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 55 - 110 OZNACZA SIĘ KOLEJNO JAKO § 48-103 WPROWADZA SIE ZMIANY, DODAJE SIĘ § 104,§ 105,§ 1062018-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁUGOWSKA2021-10-28 do dziś
2. ImionaREGINA2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-28 do dziś
21. NazwiskoWOŁOSZ2021-10-28 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA ZOFIA2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-28 do dziś
31. NazwiskoMARCZUK2010-10-19 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JANINA2010-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-10-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2012-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKA BŁASZCZAK2022-11-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2022-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWINIUK2022-11-08 do dziś
2. ImionaREGINA EUGENIA2022-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAFALSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZYŃSKA2021-10-28 do dziś
2. ImionaDANUTA2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLIK2021-10-28 do dziś
2. ImionaWANDA2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2004-01-28 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-01-28 do dziś
392 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-01-28 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.01.2014 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-28 do dziś
2data złożenia 10.01.2014 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-28 do dziś
3data złożenia 10.01.2014 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-28 do dziś
4data złożenia 10.01.2014 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2014-01-28 do dziś
5data złożenia 10.01.2014 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2014-01-28 do dziś
6data złożenia 10.01.2014 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2014-01-28 do dziś
7data złożenia 10.01.2014 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2014-01-28 do dziś
8data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-09 do dziś
9data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
11data złożenia 04.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
16data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
17data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-28 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-28 do dziś
301.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-28 do dziś
401.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2014-01-28 do dziś
501.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2014-01-28 do dziś
601.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2014-01-28 do dziś
701.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2014-01-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-28 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-28 do dziś
301.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-28 do dziś
401.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2014-01-28 do dziś
501.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2014-01-28 do dziś
601.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2014-01-28 do dziś
701.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2014-01-28 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów