„DOLMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000191212
Numer REGON: 932984220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/6864/21/769]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329842202004-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2004-01-28 do dziś
2. Adresulica KLEEBERGA nr domu 1 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA 2004-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2004 R.-NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY UL. MICKIEWICZA 5, REPERTORIUM A NUMER 212/2004.2004-01-28 do dziś
229.03.2004 R., REPERTORIUM A NUMER 2433/2004, NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY, UL. MICKIEWICZA 5, ZMIENIONO § 2, § 4 I § 20.2004-05-28 do dziś
309.09.2004 R., REPERTORIUM A NR 6574/2004, NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 5, ZMIANA § 17.2004-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIŃSKA2004-01-28 do dziś
2. ImionaEWA2004-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00ZŁ. (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIŃSKA2013-10-28 do dziś
2. ImionaMARTA EWA2013-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2004-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIŃSKI2021-04-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW KRZYSZTOF2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWÓJCIŃSKA2021-04-28 do dziś
2. ImionaMARTA EWA2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-04-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-10-07 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-10-07 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-07 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-07 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-10-07 do dziś
847 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-07 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.04.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.04.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-04-20 do dziś
2data złożenia 03.07.2006 okres OD 2005-01-01 DO 2005-12-312006-07-19 do dziś
3data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-04-04 do dziś
4data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
5data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
6data złożenia 11.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
7data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
8data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
10data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
14data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 2005-01-01 DO 2005-12-312006-07-19 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-04-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.04.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-04-20 do dziś
2OD 2005-01-01 DO 2005-12-312006-07-19 do dziś
301.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-04-04 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów