DOL-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000191127
Numer REGON: 311607046
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/4612/21/18]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP3116070462004-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOL-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOLSKI gmina KOŁO miejscowość KOŁO2004-01-28 do dziś
2. Adresulica TORUŃSKA nr domu 117 kod pocztowy 62-600 poczta KOŁO kraj POLSKA 2004-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2003 R., NOTARIUSZ PIOTR CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 8668/2003 20.01.2004 R., NOTARIUSZ PIOTR CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, ZMIENIONO §11 UST. 2, §15, §17, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI, REP. A NR 470/20042004-01-28 do dziś
226.09.2017R., REP. A NR 2699/2017, NOTARIUSZ RYSZARD KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLE - ZMIENIONO: §6 PKT 2, §9 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2017-12-06 do dziś
326.10.2020R., REP. A NR 16886/2020, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWIE SPÓŁKI2021-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2004-01-28 do dziś
2. ImionaHALINA2004-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 278 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 139.000,00 ZŁ2005-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2019-07-08 do dziś
2. ImionaROBERT2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ2019-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2019-07-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.000,00 ZŁ2019-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAUMER2019-07-08 do dziś
2. ImionaMARTA2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.000,00 ZŁ2019-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego360000,00 PLN2004-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2004-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2021-03-17 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2004-01-28 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-12-06 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-12-06 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-06 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-06 do dziś
577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 18.12.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 18.12.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 18.12.2003 -31.12.20032004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
3data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
5data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
6data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
7data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
8data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
10data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14data złożenia 10.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów