HOTEL EDISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000190805
Numer REGON: 630219370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2021-07-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/16573/21/393]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP6302193702004-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOTEL EDISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 86082004-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość BARANOWO2004-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BARANOWO ulica UL. WYPOCZYNKOWA nr domu 60 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2016-10-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRECEPCJA@HOTELEDISON.COM.PL2014-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.02.1994 R., REP. A NR 579/94, NOTARIUSZ URSZULA STERLING, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, 17.06.2003 R., REP. A NR 4507/2003, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA § 7.2004-02-03 do dziś
230.12.2003 R., REP. A NR 11094/2003, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 7, 9, 13, 13 B, 13 D, 14, 16, 19 UMOWY SPÓŁKI.2004-04-23 do dziś
309.06.2009 R., REP. A NR 7997/2009, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK KOLASA NOTARIUSZ, PAWEŁ KOLASA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. LIBELTA 26 61-707 POZNAŃ, ZMIENIONE §§ OD 1 DO 292009-09-03 do dziś
4DATA SPORZĄDZENIA AKTU 12.04.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 5118/2010, NOTARIUSZ MAREK KOLASA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MIESZCZĄCĄ SIĘ W POZNANIU, UL. LIBELTA 26. ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W PAR. 4 DODAJE SIĘ USTĘP 32010-11-05 do dziś
502.07.2012 R., REP. A NR 8466/2012, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 26, ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W: § 14 ZMIENIA SIĘ: UST. 1 PKT 3), UST. 1 PKT 7), UST. 1 PKT 12), UST. 1 PKT 15), UST. 1 PKT 20), UST. 3, § 16 ZMIENIA SIĘ: PKT 3) § 17 ZMINIA SIĘ: UST. 1 PKT 6), UST. 3 § 19 DODAJE SIĘ PKT 4 I PKT 5.2012-12-21 do dziś
626.11.2013 R., REP. A NR 13934/2013, NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 26, UCHYLONO § 14 UST. 1 PKT. 19 I NADANO NOWĄ TREŚĆ, DODANO W § 14 PKT. 21, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE I NADANO NOWĄ TREŚĆ: § 14 UST. 2, § 17 UST. 1, § 21, § 22 UST. 3 PKT. 7 DO 13, DODANO W § 28 USTĘP 4.2014-07-09 do dziś
730.07.2015 R., REP. A NR 6012/2015, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 1A ZMIENIONO § 7 UST.1, § 82015-09-24 do dziś
830.09.2015 R., REP. A NR 7560/2015, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 1A ZMIENIONO: § 8 UST.1 PKT 4, § 11, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 UST.2, UST.3 PKT 11, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 292016-02-08 do dziś
917.02.2016 R., REP. A NR 571/2016, NOTARIUSZ EDYTA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 14/3 ZMIENIONO § 10, § 14, § 17, § 242016-04-22 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.09.2019 R., REP. A NR 3304/2019 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM EDYTĄ KAMIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 14/3, ZMIANIE ULEGŁ § 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-10-15 do dziś
11AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.04.2021 R., REP. A NR 2369/2021, NOTARIUSZ EDYTA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA TOMASZEWSKA-STACHECKA NOTARIUSZ, EDYTA KAMIŃSKA NOTARIUSZ S.C. W POZNANIU, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2021-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPWCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2207591342016-10-14 do dziś
4. Numer KRS0000512960 2016-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 684 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.342.000,00 ZŁ2016-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego21342000,00 ZŁ2015-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport116316500,00 PLN2004-02-03 do dziś
2500,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
370500,00 ZŁ2015-09-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2016-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNA2016-02-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNY2016-02-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RÓŻNEGO RODZAJU TOWARÓW, WŚRÓD KTÓRYCH PRZEWAŻA ŻYWNOŚĆ, NAPOJE I WYROBY TYTONIOWE2009-09-03 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-09-03 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-09-03 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-09-03 do dziś
579 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-03 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-09-03 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy111 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2019-10-15 do dziś
201 21 Z UPRAWA WINOGRON2019-10-15 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.09.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
3data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
4data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
7data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
9data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
10data złożenia 24.07.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
11data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
12data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
14data złożenia 29.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-01 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
18data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów