SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000190771
Numer REGON: 001295279
Numer NIP: 8251746876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-01-24
Sygnatura akt[RDF/466265/23/27]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012952792004-01-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”2004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIEDLCACH-V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 15702004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁUKOWSKI gmina KRZYWDA miejscowość HUTA DĄBROWA2004-01-27 do dziś
2. Adresulica HUTNICZA nr domu 57E kod pocztowy 21-470 poczta KRZYWDA 2004-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.11.2003- ZMIANA: USUNIĘTO PARAGRAFY OD 4 DO 124, DODANO PARAGRAFY 4 DO 143.2004-01-27 do dziś
214.07.2006 R. § 10 UST. 2, § 14 PKT 5, 6, 8 I 11, § 15 PKT 9, § 15 ZE ZN.1, § 19 UST. 2 PKT 5, § 20 UST. 2 PKT 3, § 21 UST. 2, 3, 4, 5 I 6, § 23 UST. 2 PKT 4 I UST. 3 PKT 4, § 31 UST. 2 I 6, § 35 UST. 2 I 3, § 51 UST. 1 I 2, § 56 ZE ZN.1, § 69 UST. 2, 3, 4, 5, 6 I 7, § 78 UST. 2, 3, 4, 5, 6 I 7, § 79 ZE ZN.1, § 135, § 136, § 138 UST. 1, 3, 4, 5 I 6.2006-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWA PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIAŁACH2004-01-27 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-27 do dziś
21. NazwiskoDERES2004-01-27 do dziś
2. ImionaBOGDAN2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-27 do dziś
31. NazwiskoNOWACKA2004-01-27 do dziś
2. ImionaDANUTA2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZUK2006-11-03 do dziś
2. ImionaMARTA2006-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAN2006-11-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2006-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCARSKI2004-01-27 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWKA2004-01-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIEWSKI2004-01-27 do dziś
2. ImionaJAN KONSTANTY2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-09-05 do dziś
2data złożenia 29.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-03 do dziś
3data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-25 do dziś
4data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-10-21 do dziś
5data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2007-31.12.20072013-10-21 do dziś
6data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-10-21 do dziś
7data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-10-21 do dziś
8data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-10-21 do dziś
9data złożenia 05.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-24 do dziś
10data złożenia 05.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
11data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-17 do dziś
12data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.04.2014 DO 31.12.20142018-04-18 do dziś
13data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-18 do dziś
14data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
15data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-17 do dziś
16data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-09 do dziś
17data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
18data złożenia 24.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-03 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-10-21 do dziś
401.01.2007-31.12.20072013-10-21 do dziś
501.01.2008-31.12.20082013-10-21 do dziś
601.01.2009-31.12.20092013-10-21 do dziś
701.01.2010-31.12.20102013-10-21 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-17 do dziś
11OD 01.04.2014 DO 31.12.20142018-04-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-09-05 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-03 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-25 do dziś
401.01.2011-31.12.20112013-10-21 do dziś
501.01.2007-31.12.20072013-10-21 do dziś
601.01.2008-31.12.20082013-10-21 do dziś
701.01.2009-31.12.20092013-10-21 do dziś
801.01.2010-31.12.20102013-10-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-17 do dziś
10OD 01.04.2014 DO 31.12.20142018-04-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów