SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA „LUBIANA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000190741
Numer REGON: 210605500
Numer NIP: 5941397707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-05-05
Sygnatura akt[RDF/379356/22/107]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2106055002004-01-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA „LUBIANA”2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze 10072004-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat CHOSZCZEŃSKI gmina PEŁCZYCE miejscowość LUBIANA2004-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIANA nr domu 35 kod pocztowy 73-260 poczta PEŁCZYCE kraj POLSKA 2011-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122 WRZEŚNIA 1997 R.2004-01-28 do dziś
24 CZERWCA 2018 R. - ZMIENIONO: §1, §2, §3, §4, §5, §6, §8, §9, §13, §30 UST.1, §32, §33, §37 UST.4, §37 UST.8, §44 UST.1, §62 - USUNIĘTO: §7 UST.12, §10, §11, §14, §15, §16, §17, §19, §20, §21, §23, §24, §25, §26, §37 UST.13, §37 UST.15, §49 UST.1 PKT 1, §49 UST.1 PKT 2, §58 UST.1 PKT 3 24 KWIETNIA 2019 R. - USUNIĘTO UST.4 §12019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2004-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGAWLIK2012-01-16 do dziś
2. ImionaJAN2012-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-01-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-16 do dziś
21. NazwiskoSPIRZAK2008-02-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2008-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2012-01-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-22 do dziś
31. NazwiskoZAWŁOCKI2004-01-28 do dziś
2. ImionaEDWARD2004-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁDZIELNI2004-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWOSZEWSKI2020-10-05 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKSUŁA2019-03-12 do dziś
2. ImionaJÓZEF2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBST2019-03-12 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKA2016-06-28 do dziś
2. ImionaMARIA2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁODNICKA2016-06-28 do dziś
2. ImionaZOFIA2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-28 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2019-06-28 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-06-28 do dziś
481 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPRZĄTANIEM W POZOSTAŁYM ZAKRESIE2019-06-28 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-06-28 do dziś
637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2019-06-28 do dziś
793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-12 do dziś
2data złożenia 19.07.2006 okres 2005 ROK2006-10-02 do dziś
3data złożenia 15.06.2007 okres 2006 ROK2008-02-22 do dziś
4data złożenia 10.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-30 do dziś
5data złożenia 13.07.2009 okres 2008 R.2009-08-05 do dziś
6data złożenia 15.06.2010 okres 2009 R.2010-06-18 do dziś
7data złożenia 06.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-04 do dziś
8data złożenia 12.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-19 do dziś
9data złożenia 07.06.2013 okres 2012 R.2013-07-01 do dziś
10data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
11data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
12data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
13data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
14data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
15data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
16data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
17data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12008 R.2009-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-10-02 do dziś
22006 ROK2008-02-22 do dziś
32007 ROK2008-06-30 do dziś
42008 R.2009-08-05 do dziś
52009 R.2010-06-18 do dziś
62010 ROK2011-07-04 do dziś
72011 ROK2012-06-19 do dziś
82012 R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-12 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-10-02 do dziś
32006 ROK2008-02-22 do dziś
42007 ROK2008-06-30 do dziś
52008 R.2009-08-05 do dziś
62009 R.2010-06-18 do dziś
72010 ROK2011-07-04 do dziś
82011 ROK2012-06-19 do dziś
92012 R.2013-07-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów