„EXIP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000190702
Numer REGON: 272120710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[RDF/211763/20/550]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2721207102004-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXIP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO REJESTROWY nr w rejestrze 106622004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI gmina CHEŁM ŚLĄSKI miejscowość CHEŁM ŚLĄSKI2004-01-27 do dziś
2. Adresulica BUKIETOWA nr domu 38 kod pocztowy 41-403 poczta CHEŁM ŚLĄSKI kraj POLSKA 2004-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.1994 R., KANCELARIA NOTARIALNA MGR KATARZYNA KURZ, REPERTORIUM A NR 1142/94.2004-01-27 do dziś
210.01.2012 R., REPERTORIUM „A” NR 116/2012, NOTARIUSZ MARIOLA PALION, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. MARIOLA PALION I LESŁAWA PALION W MYSŁOWICACH, UL. PLAC WOLNOŚCI 6/2 ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 6 UST. 1 I 4, PAR. 7 UST. 1, PAR. 11, PAR. 15, PAR. 19 UST. 1, PAR. 20 DODANO: PAR. 10A, PAR. 12 UST. 3 I 42012-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATERNUS2004-01-27 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2004-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATERNUS2012-04-02 do dziś
2. ImionaCHRISTOPHER2012-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2012-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATERNUS2012-04-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2012-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATERNUS2012-04-02 do dziś
2. ImionaJERZY2012-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2012-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ -JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). ZAŚ DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2012-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATERNUS2012-04-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATERNUS2012-04-02 do dziś
2. ImionaCHRISTOPHER2012-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATERNUS2004-01-27 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁKI2004-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDOMAŃSKI2004-01-27 do dziś
2. ImionaKONRAD2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2004-01-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2012-04-02 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-04-02 do dziś
324 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2012-04-02 do dziś
425 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2012-04-02 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-04-02 do dziś
622 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-04-02 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-04-02 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-04-02 do dziś
947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-04-02 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-04-02 do dziś
1147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-04-02 do dziś
1247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-04-02 do dziś
1322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-04-02 do dziś
1425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-04-02 do dziś
1543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2008 okres 01.01.2004 R. -31.12.20042008-06-04 do dziś
2data złożenia 07.05.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-06-04 do dziś
3data złożenia 07.05.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-04 do dziś
4data złożenia 12.03.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-04-09 do dziś
5data złożenia 12.03.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-04-09 do dziś
6data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
7data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-29 do dziś
8data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
9data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
13data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
14data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-06-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-06-04 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-04 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-04-09 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-04-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2008-06-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-06-04 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-04 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-04-09 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-04-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów