SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000190643
Numer REGON: 170289425
Numer NIP: 5811015601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-05-24
Sygnatura akt[RDF/490269/23/286]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP1702894252004-01-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”2004-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 7582004-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina SUSZ miejscowość ULNOWO2004-01-30 do dziś
2. Adresnr domu 32 kod pocztowy 14-240 poczta SUSZ 2004-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.08.1995 R.2004-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA DWUOSOBOWA2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMĄDRY2021-06-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-24 do dziś
21. NazwiskoPIOTROWICZ2021-06-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2021-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2021-06-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-24 do dziś
31. NazwiskoPIEJDAK2014-02-10 do dziś
2. ImionaHALINA2014-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES2014-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-10 do dziś
41. NazwiskoFORNALCZYK2012-12-21 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2012-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2014-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUC2020-11-04 do dziś
2. ImionaBOŻENA2020-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACYSZYN2020-11-04 do dziś
2. ImionaMIRON2020-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2012-06-21 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2012-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORNALCZYK2017-11-07 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABIUCH2020-11-04 do dziś
2. ImionaIRENA BARBARA2020-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z PROWADZENIE GOSPODARKI LOKALAMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2020-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 NABYWANIE POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2020-11-04 do dziś
268 BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH2020-11-04 do dziś
390 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ, ŚWIETLIC, KLUBÓW, CZYTELNI2020-11-04 do dziś
490 ORGANIZOWANIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNEJ POMOCY I KRZEWIENIE KULTURY WSPÓŁŻYCIA2020-11-04 do dziś
581 PROWADZENIE ZAKŁADÓW POMOCNICZYCH DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW2020-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2008 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2009-01-30 do dziś
2data złożenia 17.12.2008 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2009-01-30 do dziś
3data złożenia 17.12.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2009-01-30 do dziś
4data złożenia 17.12.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-01-30 do dziś
5data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
6data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
7data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
8data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
9data złożenia 19.06.2013 okres 2012 R.2013-08-27 do dziś
10data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
12data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
14data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
15data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 02.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-02 do dziś
17data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
19data złożenia 24.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2009-01-30 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2009-01-30 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2009-01-30 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-01-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
92012 R.2013-08-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2009-01-30 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2009-01-30 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2009-01-30 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-01-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-13 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
92012 R.2013-08-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów