SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEDYK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000190628
Numer REGON: 001086660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-10-15
Sygnatura akt[RDF/449971/22/818]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010866602004-01-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEDYK”2004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 7992004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁĘCZYCKI gmina ŁĘCZYCA miejscowość ŁĘCZYCA2004-01-27 do dziś
2. Adresulica ZACHODNIA nr domu 52 kod pocztowy 99-100 poczta ŁĘCZYCA 2004-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11 MARCA 1984 R.; 25 CZERWCA 2003 R.-UCHWALONO NOWY STATUT.2004-01-27 do dziś
227.06.2006 R. UCHWAŁĄ NR 6 WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO: § § 7, 14, 16, 19, 30, 34, 35, 36, 37, 42, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 72, 73, 74, 76, 78, 81, 88, 100, 105, 106; DODANO: § 108 ZE ZNACZKIEM JEDEN.2006-08-30 do dziś
324 LISTOPADA 2007 ROKU, ZMIENIONO: § 5, § 18, § 19, § 27, § 30, § 33, § 37, § 40, § 41, 47, § 48, § 51, § 52, § 56, § 58, § 68, § 72, § 73, § 74, § 76, § 78, § 81, § 85, § 86, § 87, § 91, § 92, § 93, § 95, § 99, § 100, § 108, § 109; DODANO § 30 ZE ZNACZKIEM 1; SKREŚLONO: § 29, § 34, § 35, § 36, § 39, § 42-§ 46, § 83.2008-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu§ 102 STATUTU SPÓŁDZIELNI STANOWI, IŻ OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAK2014-10-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-30 do dziś
21. NazwiskoCZERWCZAK2014-10-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄU2014-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-30 do dziś
31. NazwiskoRZYMSKA2013-02-26 do dziś
2. ImionaKINGA MAGDALENA2013-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-02-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-26 do dziś
41. NazwiskoSZMYD2007-07-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD STANISŁAW2007-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-16 do dziś
51. NazwiskoKRZEMIŃSKA2004-01-27 do dziś
2. ImionaDOROTA2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-27 do dziś
61. NazwiskoLIS2004-01-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCZKOWSKI2017-08-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MIECZYSŁAW2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCZKOWSKA2014-10-30 do dziś
2. ImionaDOROTA2014-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERECHOD2012-11-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2012-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKA2014-10-30 do dziś
2. ImionaALINA JANINA2014-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAWENDA2014-10-30 do dziś
2. ImionaBOŻENA2014-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTCZAK2014-10-30 do dziś
2. ImionaZOFIA2014-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-15 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-31 do dziś
2data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
3data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
4data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
5data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-14 do dziś
6data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-21 do dziś
7data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-14 do dziś
8data złożenia 05.10.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-11-09 do dziś
9data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
10data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
11data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
13data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
14data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-20 do dziś
15data złożenia 26.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-26 do dziś
16data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
17data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-14 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-11-09 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-31 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
301.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-14 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-14 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-11-09 do dziś
901.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów