SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARYCZ” W MILICZU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000190529
Numer REGON: 000493014
Numer NIP: 9160001740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393338/22/46]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000493014 NIP 91600017402008-03-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARYCZ” W MILICZU2004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA -FABRYCZNA, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 4172004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat MILICKI gmina MILICZ miejscowość MILICZ2004-01-27 do dziś
2. Adresulica KOPERNIKA nr domu 29 kod pocztowy 56-300 poczta MILICZ 2004-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.10.1965 R.; 23.06.1995 R. PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUT.2004-01-27 do dziś
225.05.2004 R. -PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2004-06-23 do dziś
327.11.2007 R. -UCHYLONO W CAŁOŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI Z DNIA 25.05.2004 R. (UCHWAŁA NR 2) ORAZ UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI (UCHWAŁA NR 3)2008-03-20 do dziś
404.06.2012 R., 05.06.2012 R., 06.06.2012 R., ZMIENIONO: § 62 UST. 3, UST. 5, WYKREŚLONO § 642012-06-28 do dziś
530.05.2018 R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLEMPACH2004-01-27 do dziś
2. ImionaEDWARD2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-27 do dziś
21. NazwiskoRYBA2004-01-27 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTATKIEWICZ2021-09-14 do dziś
2. ImionaROMANA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMEREKA2021-09-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALICIŃSKA2021-09-14 do dziś
2. ImionaTERESA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŁKA2021-09-14 do dziś
2. ImionaSEWERYN2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWOŹNY2021-09-14 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2021-09-14 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘCLIK2018-07-12 do dziś
2. ImionaWACŁAW2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2018-07-12 do dziś
2. ImionaMARIAN2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻOSIAK2018-07-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
102. ImionaANDRZEJ2012-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOROKOWSKA2021-02-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE (TJ. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI)2021-02-19 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-28 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię ZA 2004 R.2005-07-05 do dziś
3data złożenia 27.06.2006 okres ZA 2005 ROK2006-06-29 do dziś
4data złożenia 08.05.2007 okres 2006 R.2007-05-22 do dziś
5data złożenia 26.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-19 do dziś
7data złożenia 15.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-07 do dziś
8data złożenia 14.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-21 do dziś
9data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
10data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-21 do dziś
11data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
13data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
18data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
19data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ZA 2005 ROK2006-06-29 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-07-05 do dziś
3ZA 2005 ROK2006-06-29 do dziś
42006 R.2007-05-22 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
62008 ROK2009-08-19 do dziś
72009 ROK2010-07-07 do dziś
82010 ROK2011-06-21 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-21 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-07-05 do dziś
3ZA 2005 ROK2006-06-29 do dziś
42006 R.2007-05-22 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
62008 ROK2009-08-19 do dziś
72009 ROK2010-07-07 do dziś
82010 ROK2011-06-21 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-21 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów