„HEWICO” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000190287
Numer REGON: 930991663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350144/21/214]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930991663 NIP 89514508472008-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEWICO” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 69642004-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2008-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica OZIMSKA nr domu 19 nr lokalu 913 kod pocztowy 45-057 poczta OPOLE kraj POLSKA 2008-04-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHEWICO@IPM.COM.PL2018-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.02.1997 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OŁAWIE, REPERTORIUM A NR 612/1997. §7 ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 31.05.1999 R., REPERTORIUM A NR 3024/99 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ROMUALDA BORZEMSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM NR 13.2004-01-26 do dziś
202.02.2004 R. REPERTORIUM A NR 1457/2004 NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4 ZMIENIONO §3 UMOWY spółkI2004-02-05 do dziś
329.02.2008 R. REPERTORIUM A NUMER 1307/2008, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN; KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2008-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPADUREK2004-01-26 do dziś
2. ImionaWITOLD ANDRZEJ2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 219.800,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego220000,00 PLN2004-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-ZARZĄD JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA; ZARZĄD WIELOOSOBOWY REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2004-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPADUREK2004-01-26 do dziś
2. ImionaWITOLD ANDRZEJ2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2020-12-23 do dziś
208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2020-12-23 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-12-23 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-12-23 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-12-23 do dziś
645 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-12-23 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-12-23 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-12-23 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-04-15 do dziś
2data złożenia 15.09.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-18 do dziś
3data złożenia 16.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-10 do dziś
4data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-08-12 do dziś
5data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-08-12 do dziś
6data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
7data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
8data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-15 do dziś
9data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
10data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
13data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
14data złożenia 02.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
15data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-18 do dziś
22006 ROK2007-08-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-08-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-08-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-10-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-04-15 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-09-18 do dziś
32006 ROK2007-08-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-08-12 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-08-12 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-10-15 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-12-23 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE „HEWICO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OPOLU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z „PEG-REAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OPOLU (SPÓŁKĄ PRZEJMOWANA) NASTĘPUJE ZGODNIE Z ART. 492 §1 PKT 1 ORAZ ART.516 §6 KSH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W TRYBIE UPROSZCZONYM . POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „PEG-REAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 29.10.2020R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA BEDNARSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 24992/20202020-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów