„CUBICOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000190145
Numer REGON: 011116814
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2004-01-27
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/630/4/581]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0111168142004-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUBICOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 431302004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-27 do dziś
2. Adresulica DZIKA nr domu 15 kod pocztowy 00-172 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.1994 R. NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK -ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-8033/94; 03.02.1995 R. NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK -ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-593/95, ZMIANA PAR. 7; 29.12.2003 R. NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-18744/2003, ZMIANA PAR. 7, 8 UST. 1, PAR. 9, 10, 17 UST. 1, PAR. 19, 21 UST. 2, PAR. 22, 23, 24, 25, TEKST JEDNOLITY UMOWY;2004-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZAKOWSKI2004-01-27 do dziś
2. ImionaLECH TADEUSZ2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH2004-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZAKOWSKI2004-01-27 do dziś
2. ImionaLECH TADEUSZ2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO2004-01-27 do dziś
210 20 B PRODUKCJA BRYKIETÓW Z WĘGLA BRUNATNEGO2004-01-27 do dziś
334 1 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-01-27 do dziś
434 2 PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2004-01-27 do dziś
534 3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW2004-01-27 do dziś
635 1 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW I ŁODZI2004-01-27 do dziś
735 2 PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO2004-01-27 do dziś
835 3 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH2004-01-27 do dziś
935 4 PRODUKCJA MOTOCYKLI I ROWERÓW2004-01-27 do dziś
1035 5 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-27 do dziś
1136 1 PRODUKCJA MEBLI2004-01-27 do dziś
1236 2 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2004-01-27 do dziś
1311 20 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2004-01-27 do dziś
1436 3 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2004-01-27 do dziś
1536 4 PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2004-01-27 do dziś
1636 5 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2004-01-27 do dziś
1736 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-27 do dziś
1837 1 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2004-01-27 do dziś
1937 2 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2004-01-27 do dziś
2040 1 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2004-01-27 do dziś
2140 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2004-01-27 do dziś
2240 3 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2004-01-27 do dziś
2341 0 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2004-01-27 do dziś
2414 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA2004-01-27 do dziś
2545 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2004-01-27 do dziś
2645 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2004-01-27 do dziś
2745 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-01-27 do dziś
2845 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-01-27 do dziś
2945 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-01-27 do dziś
3050 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-01-27 do dziś
3150 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2004-01-27 do dziś
3250 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-01-27 do dziś
3350 4 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2004-01-27 do dziś
3450 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-01-27 do dziś
3514 2 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY2004-01-27 do dziś
3651 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-01-27 do dziś
3751 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2004-01-27 do dziś
3851 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-01-27 do dziś
3951 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-01-27 do dziś
4051 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2004-01-27 do dziś
4151 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2004-01-27 do dziś
4251 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-01-27 do dziś
4352 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-01-27 do dziś
4452 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-01-27 do dziś
4552 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-01-27 do dziś
4614 3 KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2004-01-27 do dziś
4752 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-01-27 do dziś
4852 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2004-01-27 do dziś
4952 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-01-27 do dziś
5052 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-27 do dziś
5155 1 HOTELE2004-01-27 do dziś
5255 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2004-01-27 do dziś
5355 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2004-01-27 do dziś
5455 4 BARY2004-01-27 do dziś
5555 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2004-01-27 do dziś
5660 1 TRANSPORT KOLEJOWY2004-01-27 do dziś
5714 4 PRODUKCJA SOLI2004-01-27 do dziś
5860 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-01-27 do dziś
5960 3 TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-01-27 do dziś
6061 1 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY2004-01-27 do dziś
6161 2 ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY2004-01-27 do dziś
6262 2 POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY2004-01-27 do dziś
6363 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2004-01-27 do dziś
6463 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2004-01-27 do dziś
6563 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-01-27 do dziś
6663 4 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-01-27 do dziś
6764 12 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ POCZTA PAŃSTWOWA2004-01-27 do dziś
6814 5 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-01-27 do dziś
6964 2 TELEKOMUNIKACJA2004-01-27 do dziś
7067 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-27 do dziś
7167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2004-01-27 do dziś
7270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-27 do dziś
7370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-27 do dziś
7470 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2004-01-27 do dziś
7571 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-01-27 do dziś
7671 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2004-01-27 do dziś
7771 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-01-27 do dziś
7871 4 WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-27 do dziś
7915 1 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH2004-01-27 do dziś
8072 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-01-27 do dziś
8172 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-01-27 do dziś
8272 3 PRZETWARZANIE DANYCH2004-01-27 do dziś
8372 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-01-27 do dziś
8472 5 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2004-01-27 do dziś
8572 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2004-01-27 do dziś
8673 1 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2004-01-27 do dziś
8773 2 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2004-01-27 do dziś
8874 12 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2004-01-27 do dziś
8974 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-01-27 do dziś
9015 2 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA2004-01-27 do dziś
9174 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-01-27 do dziś
9274 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2004-01-27 do dziś
9374 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-01-27 do dziś
9474 4 REKLAMA2004-01-27 do dziś
9574 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2004-01-27 do dziś
9674 6 DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2004-01-27 do dziś
9774 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-01-27 do dziś
9874 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2004-01-27 do dziś
9980 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2004-01-27 do dziś
10085 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO2004-01-27 do dziś
10115 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW2004-01-27 do dziś
10285 3 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA2004-01-27 do dziś
10390 0 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2004-01-27 do dziś
10492 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2004-01-27 do dziś
10592 2 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2004-01-27 do dziś
10692 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA2004-01-27 do dziś
10792 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2004-01-27 do dziś
10892 5 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA2004-01-27 do dziś
10992 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2004-01-27 do dziś
11092 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA2004-01-27 do dziś
11193 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2004-01-27 do dziś
11201 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2004-01-27 do dziś
11315 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2004-01-27 do dziś
11415 5 WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH2004-01-27 do dziś
11515 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH2004-01-27 do dziś
11615 7 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT2004-01-27 do dziś
11715 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2004-01-27 do dziś
11815 9 PRODUKCJA NAPOJÓW2004-01-27 do dziś
11917 1 PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH I NICI2004-01-27 do dziś
12017 2 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH2004-01-27 do dziś
12117 3 WYKAŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2004-01-27 do dziś
12217 4 PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY2004-01-27 do dziś
12301 3 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2004-01-27 do dziś
12417 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2004-01-27 do dziś
12517 6 PRODUKCJA DZIANIN2004-01-27 do dziś
12617 7 PRODUKCJA WYROBÓW DZIEWIARSKICH O SPLOCIE DZIANINOWYM I SZYDEŁKOWYM2004-01-27 do dziś
12718 1 PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2004-01-27 do dziś
12818 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ2004-01-27 do dziś
12918 3 WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2004-01-27 do dziś
13019 1 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH2004-01-27 do dziś
13119 2 PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2004-01-27 do dziś
13219 3 PRODUKCJA OBUWIA2004-01-27 do dziś
13320 1 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA2004-01-27 do dziś
13401 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ2004-01-27 do dziś
13520 2 PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2004-01-27 do dziś
13620 3 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2004-01-27 do dziś
13720 4 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2004-01-27 do dziś
13820 5 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA POZOSTAŁYCH; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2004-01-27 do dziś
13921 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY2004-01-27 do dziś
14021 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2004-01-27 do dziś
14122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-01-27 do dziś
14222 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2004-01-27 do dziś
14322 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-01-27 do dziś
14423 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2004-01-27 do dziś
14501 5 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-01-27 do dziś
14624 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW2004-01-27 do dziś
14724 2 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2004-01-27 do dziś
14824 3 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2004-01-27 do dziś
14924 4 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-01-27 do dziś
15024 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2004-01-27 do dziś
15124 6 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH2004-01-27 do dziś
15224 7 PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2004-01-27 do dziś
15325 1 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH2004-01-27 do dziś
15425 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-01-27 do dziś
15526 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA2004-01-27 do dziś
15602 0 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-01-27 do dziś
15726 2 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2004-01-27 do dziś
15826 3 PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH2004-01-27 do dziś
15926 4 PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2004-01-27 do dziś
16026 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU2004-01-27 do dziś
16126 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH2004-01-27 do dziś
16226 7 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO2004-01-27 do dziś
16326 8 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2004-01-27 do dziś
16427 1 PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA2004-01-27 do dziś
16527 2 PRODUKCJA RUR2004-01-27 do dziś
16627 3 POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z2004-01-27 do dziś
16705 0 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-01-27 do dziś
16827 5 ODLEWNICTWO METALI2004-01-27 do dziś
16928 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2004-01-27 do dziś
17028 2 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2004-01-27 do dziś
17128 3 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2004-01-27 do dziś
17228 4 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2004-01-27 do dziś
17328 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2004-01-27 do dziś
17428 6 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2004-01-27 do dziś
17528 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2004-01-27 do dziś
17629 1 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2004-01-27 do dziś
17729 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2004-01-27 do dziś
17810 10 B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA2004-01-27 do dziś
17929 3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2004-01-27 do dziś
18029 4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2004-01-27 do dziś
18129 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2004-01-27 do dziś
18229 6 PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI2004-01-27 do dziś
18329 7 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-27 do dziś
18430 0 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-01-27 do dziś
18531 1 PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2004-01-27 do dziś
18631 2 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2004-01-27 do dziś
18731 3 PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW2004-01-27 do dziś
18831 4 PRODUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH2004-01-27 do dziś
18910 10 C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD2004-01-27 do dziś
19031 5 PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH2004-01-27 do dziś
19131 6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-27 do dziś
19232 1 PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2004-01-27 do dziś
19332 2 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ2004-01-27 do dziś
19432 3 PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ AKCESORIÓW DO NICH2004-01-27 do dziś
19533 1 PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH2004-01-27 do dziś
19633 2 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2004-01-27 do dziś
19733 3 PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2004-01-27 do dziś
19833 4 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2004-01-27 do dziś
19933 5 PRODUKCJA ZEGARÓW I ZEGARKÓW2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów