BOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000190036
Numer REGON: 010275249
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-01-07
Sygnatura akt[RDF/366122/22/292]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010275249 NIP 52600163772014-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr w rejestrze 369682004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-23 do dziś
2. Adresulica DOBRA nr domu 22/24 nr lokalu 45 kod pocztowy 00-388 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ KAZIMIERZA GRABOWSKIEGO W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 51, W DNIU 01.06.1993 R., REP. A 3000/93 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. BRACKA 18 LOK. 5, W DNIU 22.12.2003 R., REP. A NR 12850/2003 -ZMIANA PARAGRAFU 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24 UMOWY SPÓŁKI.2004-01-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.03.2015 R., NR REP. A NR 1526/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ BŁASZCZAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. KOSZYKOWA 62 LOK. 2. ZMIENIONO: PARAGRAF 7 UMOWY SPÓŁKI.2015-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDER2004-01-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ZBIGNIEW2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45500 ZŁ2015-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15500,00 PLN2004-01-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDER2004-01-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ZBIGNIEW2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-05-06 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-06 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-05-06 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-06 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-05-06 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-05-06 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-05-06 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-05-06 do dziś
981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 18.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-20 do dziś
3data złożenia 23.06.2006 okres 2005 R.2006-06-30 do dziś
4data złożenia 21.06.2007 okres 2006 R.2007-07-26 do dziś
5data złożenia 26.06.2008 okres 2007 R.2008-07-03 do dziś
6data złożenia 23.06.2009 okres 2008 R.2009-06-26 do dziś
7data złożenia 22.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-05 do dziś
8data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-02 do dziś
10data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
11data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
15data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 07.01.2022 okres OD 19.11.2019 DO 31.12.20192022-01-07 do dziś
18data złożenia 07.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-07 do dziś
19data złożenia 07.01.2022 okres OD 01.01.2021 DO 24.09.20212022-01-07 do dziś
20data złożenia 07.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 18.11.20192022-01-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-30 do dziś
22006 R.2007-07-26 do dziś
32007 R.2008-07-03 do dziś
42008 R.2009-06-26 do dziś
52009 ROK2010-07-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
72011 ROK2012-07-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-20 do dziś
32005 R.2006-06-30 do dziś
42006 R.2007-07-26 do dziś
52007 R.2008-07-03 do dziś
62008 R.2009-06-26 do dziś
72009 ROK2010-07-05 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
92011 ROK2012-07-02 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów