TAPI PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000189894
Numer REGON: 192117397
Numer NIP: 9570782719
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502875/23/608]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP1921173972004-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPI PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 151122004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KARTUSKA nr domu 418 kod pocztowy 80-125 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.12.2000 R. KANC.NOT. J.SKWARLIŃSKIEGO W GDAŃSKU, REP. A NR 12068/2000 ZMIANA UMOWY: 09.12.2003 R., KANC.NOT. W.BARANCEWICZ W GDAŃSKU, REP. A NR 6143/2003, NR ZMIENIONYCH PARAGRAF: 1, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 222004-01-23 do dziś
219.05.2004 R., REP. A NR 2015/2004, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, NOTARIUSZ W.BARANCEWICZ, ZMIANA PAR. 7, 8 UMOWY, TEKST JEDNOLITY.2004-06-14 do dziś
317.08.2006, REP. A NUMER 12723/2006, MARIA DAMBEK -NOTARIUSZ GDAŃSK UL. CHLEBNICKA 45/46/3, PARAGRAF 3.2006-10-18 do dziś
405.03.2020 R., REPERTORIUM A NR 1967/2020., NOTARIUSZ ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA - NOTARIUSZ, MIROSŁAW KULESZA - NOTARIUSZ S.C., 80-320 GDAŃSK, AL. GRUNWALDZKA 523, ZMIANA §32020-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMIECIK2004-01-23 do dziś
2. ImionaPIOTR CZESŁAW2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK2004-01-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 60.000, -ZŁ2006-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIK2006-10-18 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2006-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-10-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMIECIK2020-06-26 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2020-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2004-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK2006-10-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ2006-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMIECIK2004-01-23 do dziś
2. ImionaPIOTR CZESŁAW2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2004-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoADAMIK2004-01-23 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2004-01-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-05-18 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-05-18 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-05-18 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-05-18 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-05-18 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-05-18 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-05-18 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-18 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-22 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
4data złożenia 15.06.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-08-14 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-30 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-15 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
8data złożenia 26.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
11data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
15data złożenia 14.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
18data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
19data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
20data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-12 do dziś
22006 ROK2007-08-14 do dziś
32007 ROK2008-07-30 do dziś
42008 ROK2009-07-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-22 do dziś
32005 ROK2006-07-12 do dziś
42006 ROK2007-08-14 do dziś
52007 ROK2008-07-30 do dziś
62008 ROK2009-07-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów