„BONUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000189854
Numer REGON: 891033720
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390906/22/506]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 851033720 NIP 88422814232010-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze 26222004-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2004-01-22 do dziś
2. Adresulica SPRZYMIERZEŃCÓW nr domu 2 A kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2004-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MAJA 1999 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WINICJUSZA MARKA WÓJCIKIEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIDNICY, RYNEK 23 A, REP. A NR 10581/19992004-01-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2020R., REP. A NR 3947/2020, NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY UL. RÓŻANA 1A/2, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ USUNIĘCIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2020-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMIEL2004-01-22 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8400, ZŁ (OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)2004-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIKOWSKI2004-01-22 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ GRZEGORZ2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8400, ZŁ (OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)2004-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2017-03-16 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2017-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.400,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)2017-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25200,00 PLN2004-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMIEL2015-04-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2015-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZUMIEL2015-04-03 do dziś
2. ImionaDOROTA2015-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-03 do dziś
21. NazwiskoMAZUREK2004-01-22 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-22 do dziś
31. NazwiskoKOSIKOWSKI2004-01-22 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ GRZEGORZ2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-01-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-01 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-09-01 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-01 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-09-01 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2020-09-01 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-09-01 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-09-01 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
3data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
4data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
6data złożenia 31.01.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-16 do dziś
7data złożenia 31.01.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-16 do dziś
8data złożenia 31.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-16 do dziś
9data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
10data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
11data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
12data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
13data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
14data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów