DOJRZEWALNIA BANANÓW - HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW „CZARPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000189457
Numer REGON: 010678208
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-06-09
Sygnatura akt[RDF/206093/20/920]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0106782082004-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOJRZEWALNIA BANANÓW HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW „CZARPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr w rejestrze 405172004-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość KOZERKI2004-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KOZERKI ulica GEN.G.ORLICZ-DRESZERA nr domu 62 kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2006-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.1994 R. NOTARIUSZ MARIA MŁYNARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, UL. BARTNIAKA 21/23, REP. A 5172/94 11.12.2003 R. NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM ZMIANA PAR. 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 DODANY PAR. 17A, REP. A 11982/032004-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYKO2004-01-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ2012-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2004-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYKO2004-01-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYKO2004-01-22 do dziś
2. ImionaCEZARY2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-22 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁYKO2017-04-12 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM2017-04-12 do dziś
21. NazwiskoŁYKO2017-04-12 do dziś
2. ImionaADAM2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM2017-04-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2017-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2017-04-12 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-12 do dziś
347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-12 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-04-12 do dziś
552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2017-04-12 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-04-12 do dziś
710 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2017-04-12 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-04-12 do dziś
947 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2017-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 30.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-04-20 do dziś
2data złożenia 04.04.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-04-12 do dziś
3data złożenia 23.03.2007 okres 01 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-03-29 do dziś
4data złożenia 26.03.2008 okres 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-02 do dziś
5data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
6data złożenia 06.04.2010 okres 01 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-04-23 do dziś
7data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-07 do dziś
8data złożenia 26.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
9data złożenia 21.03.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.2013-04-03 do dziś
10data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
11data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
12data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
13data złożenia 10.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
14data złożenia 10.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
16data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-04-12 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-03-29 do dziś
301 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-02 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
501 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-04-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-07 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
81 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.2013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-04-20 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.2005 R.2006-04-12 do dziś
301.01.2006 DO 31.12.20062007-03-29 do dziś
401 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-02 do dziś
501.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
601 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-04-23 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-07 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
91 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.2013-04-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów