SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „ŻURAW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000189394
Numer REGON: 001400658
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/11329/22/640]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP0014006582004-02-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „ŻURAW”2004-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W TORUNIU nr w rejestrze ARS 4572004-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2017-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA nr domu 108 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2020-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.07.1989 R. 01.12.2003 R. - UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI I UCHYLENIE DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU ZAREJESTROWANEGO 27.02.1996 R.2004-02-02 do dziś
225 CZERWCA 2012 ROKU, ZMIENIONO STATUT POPRZEZ UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU ORAZ UCHYLONO W CAŁOŚCI STATUT Z DNIA 1 GRUDNIA 2003 ROKU2012-10-09 do dziś
314 WRZEŚNIA 2022 R. UCHWAŁĄ NR 8/2022 WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO STATUTU SPÓŁDZIELNI: ZMIANA § 4 UST. 1; ZMIANA §5 UST. 2; DODANIE W § 5 NOWEGO USTĘPU - 2 INDEKS 1; ZMIANA § 5 UST. 3; ZMIANA § 5 UST. 4; ZMIANA § 6; ZMIANA § 8; ZMIANA § 10; ZMIANA § 14 UST. 3; ZMIANA § 20; ZMIANA § 21 UST. 1; USUNIĘTO § 22, 23, 24; ZMIANA § 35 PKT 3; UCHYLONO W § 38 LITERY L; ZMIANA § 39; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2022-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY2013-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANAS2020-04-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2020-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-27 do dziś
21. NazwiskoKOWALCZYK2004-02-02 do dziś
2. ImionaMARIOLA EWA2004-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWED2019-02-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANTONI2019-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2019-02-08 do dziś
2. ImionaROBERT ADAM2019-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2019-02-08 do dziś
2. ImionaALFRED BRONISŁAW2019-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW; UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI W BUDOWIE PRZEZ NICH DOMÓW JEDNORODZINNYCH2022-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 26.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-04-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
3data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-09 do dziś
4data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-13 do dziś
5data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-10 do dziś
6data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
7data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-02 do dziś
8data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 1.01.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres ROK 20122013-07-19 do dziś
11data złożenia 22.01.2014 okres 01.01.2013-31.12.20132014-01-28 do dziś
12data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
14data złożenia 04.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
17data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
18data złożenia 17.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
19data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-05 do dziś
20data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-09 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
71.01.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
8ROK 20122013-07-19 do dziś
901.01.2013-31.12.20132014-01-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-09 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-13 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-10 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-02 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-02 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
81.01.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
9ROK 20122013-07-19 do dziś
1001.01.2013-31.12.20132014-01-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów