SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GARDEMINKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000189376
Numer REGON: 810596282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398945/22/442]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810596282 NIP 85710013272008-08-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GARDEMINKA”2004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 24512004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina GRYFICE miejscowość TRZYGŁÓW2004-01-23 do dziś
2. Adresnr domu 49 nr lokalu A/7 kod pocztowy 72-300 poczta GRYFICE 2004-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.12.1993 R. 27.09.2003 R. ZMIANA STATUTU: UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 27.09.2003 R.2004-01-23 do dziś
210.07.2009 R. ZMIANA § 34 PKT 12010-01-14 do dziś
325 MAJA 2012 R. ZMIANA TREŚCI § § 28 PKT 1 I 34 PKT 12012-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWYŻLIC2021-10-15 do dziś
2. ImionaNATALIA2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2021-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-15 do dziś
21. NazwiskoWŁODARCZYK2021-10-15 do dziś
2. ImionaEWELINA2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICE-PREZES2021-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-15 do dziś
31. NazwiskoSZCZEPAŃSKI2021-10-15 do dziś
2. ImionaEMIL2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARZYMIES2021-10-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWELC2021-10-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUGŁY2016-01-28 do dziś
2. ImionaADAM2016-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 R.2006-01-11 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
3data złożenia 12.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-20 do dziś
4data złożenia 14.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-07 do dziś
5data złożenia 04.09.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-12 do dziś
6data złożenia 19.08.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-29 do dziś
7data złożenia 09.08.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-23 do dziś
8data złożenia 02.10.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-15 do dziś
9data złożenia 08.11.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-19 do dziś
10data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-09 do dziś
11data złożenia 21.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
12data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-14 do dziś
13data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
14data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
16data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
17data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 30.06.2006 R. ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-20 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-07 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-12 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-29 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-23 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-15 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-01-11 do dziś
2SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-20 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-07 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-12 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-29 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-23 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-15 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów