SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CEMIDOM”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000189242
Numer REGON: 010912354
Numer NIP: 5211179493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-09-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/40221/22/281]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010912354 NIP 52111794932008-09-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CEMIDOM”2004-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 32422004-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-20 do dziś
2. Adresulica KOLADY nr domu 1 nr lokalu 37 kod pocztowy 02-691 poczta WARSZAWA 2004-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.02.1995 R. 27.06.2003 UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2004-01-20 do dziś
225 LISTOPAD 2007 -ZMIANY W: § 3UST. 2, PKT 1, § 4, UST. 2, UST. 5, § 5 UST. 5, PKT 3, PKT 4, PODROZDZ. III A, § 6 UST. 1 PKT 1, PKT 5, PKT 7, PKT 8, PKT 11, PKT 12, PKT 13, UST. 2, § 7 UST. 1 PKT 2, PKT 3, PKT 4, PKT 5, PKT 6, PKT 7 A), PKTY 11 DO 15, UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 8 UST. 1, UST. 2, UST. 4, UST. 7, UST. 8, § 9 UST. 1, UST. 2, PODROZDZ. C Z INDEKSEM 1, § 9 Z INDEKSEM 1, UST. 1 DO 15, § 10, § 11, § 12, § 14 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7, § 16 UST. 2, § 17 UST. 1, UST. 4, UST. 11, § 18 UST. 1, UST. 1 Z INDEKSEM 1, UST. 2, § 19, § 20 UST. 1, UST. 2, § 20 UST. 3, UST. 4, § 21 UST. 1, § 22 UST. 1, § 23 UST. 1, UST. 2, UST. 2 Z INDEKSEM 1, UST. 3, UST. 4, § 24 UST. 1, UST. 3, § 26, § 27 UST. 2, § 28, § 30 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 31, § 32 UST. 1, UST. 2, § 33 UST. 3, § 34, § 35 UST. 1, PKT 1, PKT 2, PKT 3, UST. 1 Z INDEKSEM 1, UST. 2, § 36 UST. 1, UST. 2, § 37, § 38 UST. 3, § 39 UST. 3, § 40 UST. 1, PKT 1, PKT 2, PKT 3, UST. 2, § 43 UST. 1, UST. 2, PKT 2, PKT 4, § 47 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 48 A UST. 1, UST. 3, UST. 5, UST. 6, § 52 UST. 1, PKT 8, UST. 5, UST. 6, § 53 UST. 1, UST. 1 Z INDEKSEM 1, UST. 2, UST. 2 Z INDEKSEM 1, UST. 2 Z INDEKSEM 2, UST. 2 Z INDEKSEM 3, UST. 3, UST. 4, UST. 6, § 54 UST. 1 DO 10, § 57 UST. 1, UST. 4, UST. 5, § 58 UST. 1 PKT 9, PKT 15, PKT 17, § 60 UST. 4, § 64 PKT 1, PO PKT 8, § 69 UST. 1, UST. 3, § 70, § 71 UST. 2, PKT 1 D), UST. 2 PKT 3, § 73 UST. 1, § 74 UST. 1, UST. 2, § 75 UST. 1, UST. 2, PODROZDZ. VI Z INDEKSEM 1, § 75 A, UST. 1 DO 6, § 76, § 77.2008-09-19 do dziś
319.06.2013 R., ZMIANA § 9 Z INDEKSEM 1 DODANIE NOWEGO UST. 4 Z INDEKSEM 1 I 4 Z INDEKSEM 2 I ZMIANA UST. 9, SKREŚLONO § 14 UST. 2 I 3, DODANIE NOWEGO § 41 Z INDEKSEM 1, DODANIE NOWEGO ROZDZIAŁU IV Z INDEKSEM 1 I § 48B, ZMIANA § 52 UST. 1 PKT 12013-10-09 do dziś
4UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 20.05.2015 ZMIENIONO: PARAGRAF 5 USTĘP 1 PARAGRAF 5 USTĘP 4 ZDANIE 1 PARAGRAF 9 USTĘP 4 PARAGRAF 52 USTĘP 7 PARAGRAF 58 USTĘP 1, PKT 132017-10-20 do dziś
527 CZERWCA 2018 R. - USTANOWIENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2018-11-13 do dziś
6UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 21.06.2022 R. ZMIANA PAR. 57 PKT. 4 STATUTU2022-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOMILIANOWICZ2017-10-20 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2017-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-20 do dziś
21. NazwiskoBROŻEK2011-11-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2011-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-30 do dziś
31. NazwiskoCHMIELEWSKA2008-09-19 do dziś
2. ImionaANNA BEATA2008-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘCŁAWEK2022-09-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROMAN2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWICZ2022-09-01 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR CEZARY2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDEBIK2022-09-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA CECYLIA2022-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERAKOWSKA2019-07-23 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIŃSKA2019-07-23 do dziś
2. ImionaBEATA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADYS2019-07-23 do dziś
2. ImionaKONRAD2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-10-20 do dziś
288 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 18.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-01-20 do dziś
2data złożenia 20.11.2007 okres 01.01. -31.12.20062008-01-07 do dziś
3data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
4data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
5data złożenia 10.02.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-03-24 do dziś
6data złożenia 11.07.2011 okres 2010 R.2011-07-18 do dziś
7data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-20 do dziś
8data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-20 do dziś
9data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-20 do dziś
10data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-11-30 do dziś
11data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-30 do dziś
12data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
13data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
14data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15data złożenia 19.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
16data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-03-24 do dziś
42010 R.2011-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-20 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-20 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01. -31.12.20062008-01-07 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-03-24 do dziś
52010 R.2011-07-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-20 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-11-30 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-30 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów