SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA „MAŁKINIANKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000189211
Numer REGON: 001231173
Numer NIP: 7590001888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-02-18
Sygnatura akt[RDF/469056/23/532]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001231173 NIP 75900018882007-07-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA „MAŁKINIANKA”2004-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OSTROŁĘCE nr w rejestrze ARS-2742004-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina MAŁKINIA GÓRNA miejscowość MAŁKINIA GÓRNA2004-01-26 do dziś
2. Adresulica PRZEDSZKOLNA nr domu 1A nr lokalu 2 kod pocztowy 07-320 poczta MAŁKINIA 2004-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.03.1985 R. 23.11.2003 R. -UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU Z UCHYLENIEM DOTYCHCZASOWEGO STATUTU2004-01-26 do dziś
229.06.2006 ROK, PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2006-09-04 do dziś
327.11.2007 ROK UCHWAŁA NR 1/N/2006 ZMIENIAJĄCA STATUT. SŁOWA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ZASTĘPUJE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE, NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJĄ PAR. 4 UST. 2 PKT 2, 3, 5 PAR. 11 UST. 1, PAR. 12 UST. 1 PKT 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, PAR. 16 UST. 2 PKT 6, PAR. 30, PAR. 45, PAR. 51 PKT 1, PAR. 90 PKT 3, PAR. 95, 96, 107, 120, 125, 127, 128, 130, 135, 136, 138, 139, 146 PKT 2, PPKT 2, 9, PAR. 150 PKT 4, 5, 6, 43, PAR. 160, SKREŚLA SIĘ: PAR. 28, 28, 33, 34, 59, 60, 61, 62, 101, 106, 109, 121, 151, 152, 153, DODAJE SIĘ PAR. 4 UST. 2 PKT 6, 7, 8, PAR. 5 UST. 2 PKT 8, PAR. 13 UST. 13, 14, 15, 16, PAR. 14 PKT 4, PAR. 21 PKT 2, PAR. 25 PKT 8, PAR. 26 (1), PAR. 35 PKT 9, PAR. 52 PKT 4, PAR. 70 PKT 3, PAR. 82 PKT 2, PAR. 166.2008-02-05 do dziś
428.06.2018 R. - ZMIANA POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.2018-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoANTONIAK2016-01-29 do dziś
2. ImionaDANUTA2016-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2016-01-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-29 do dziś
21. NazwiskoBOGDAN2009-09-03 do dziś
2. ImionaJACEK2009-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKA2023-02-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOWSKI2023-02-13 do dziś
2. ImionaIGNACY2023-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBOWIAK2023-02-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WŁADYSŁAW2023-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWY2023-02-13 do dziś
2. ImionaADAM2023-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSACZYK2023-02-13 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2023-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJKOWSKA2018-08-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKOWSKI2018-08-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM /WŁAŚCICIELAMI/ NIERUCHOMOŚCI2016-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-29 do dziś
268 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, WYNAJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-29 do dziś
335 30 Z PRODUKCJA CIEPŁA W KOTŁOWNIACH WŁASNYCH; PRZESYŁANIE I DYSTRYBUCJA CIEPŁA Z KOTŁOWNI WŁASNYCH2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 16.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 02.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-08-22 do dziś
3data złożenia 22.08.2006 okres ZA 2005 ROK2006-09-04 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres ZA 2006 R.2007-07-13 do dziś
5data złożenia 11.08.2008 okres ZA ROK 20072008-09-04 do dziś
6data złożenia 17.06.2009 okres ZA ROK 20082009-09-03 do dziś
7data złożenia 28.04.2010 okres 20092010-05-20 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 2010 R.2011-07-21 do dziś
9data złożenia 03.07.2012 okres 2011 R.2012-07-20 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 2012R.2013-07-09 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
12data złożenia 21.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
13data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
14data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
15data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
16data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-12 do dziś
19data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-12 do dziś
20data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-09-04 do dziś
2ZA 2006 R.2007-07-13 do dziś
3ZA ROK 20072008-09-04 do dziś
4ZA ROK 20082009-09-03 do dziś
520092010-05-20 do dziś
62010 R.2011-07-21 do dziś
72011 R.2012-07-20 do dziś
82012R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-18 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2005 ROK2006-09-04 do dziś
2ZA 2006 R.2007-07-13 do dziś
3ZA ROK 20072008-09-04 do dziś
4ZA ROK 20082009-09-03 do dziś
520092010-05-20 do dziś
62010 R.2011-07-21 do dziś
72011 R.2012-07-20 do dziś
82012R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów