„BOMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000189181
Numer REGON: 092548019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-10-30
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/10029/13/268]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0925480192004-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 48022004-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2004-01-21 do dziś
2. Adresulica TORUŃSKA nr domu 46 kod pocztowy 85-023 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2004-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KANCLARIA NOTARIALNA RENATA PARADOWSKA REPERTORIUM A NUMER 1820/2000 Z DN. 21.III.2000 R. 2. KANCELARIA NOTARIALNA JANINA MIETZ REPERTORIUM A NUMER 11838/2003 Z DN. 21.XI. 2003. ZMIANA § 2, 6, 7, 8, 9, 10; § 15, 16, 17, 19.2004-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARSKA2004-01-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2004-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2004-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGANSKA2004-01-21 do dziś
2. ImionaMARIOLA EWA2004-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 14 (CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2004-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWA2004-01-21 do dziś
2. ImionaANETTA2004-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2004-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego35000,00 PLN2004-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-01-21 do dziś
245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH, TO JEST ZAKŁADANIE W BUDYNKACH I BUDOWLANYCH DEKORACYJNYCH ELEMENTÓW METALOWYCH2004-01-21 do dziś
351 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-01-21 do dziś
445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-01-21 do dziś
555 30 A RESTAURACJE2004-01-21 do dziś
655 40 Z BARY2004-01-21 do dziś
745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-01-21 do dziś
845 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-01-21 do dziś
945 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-01-21 do dziś
1045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-01-21 do dziś
1145 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-01-21 do dziś
1274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-01-21 do dziś
1345 41 Z TYNKOWANIE2004-01-21 do dziś
1445 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-01-21 do dziś
1545 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-01-21 do dziś
1645 43 B SZTUKATORSTWO2004-01-21 do dziś
1745 44 A MALOWANIE2004-01-21 do dziś
1874 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2004-01-21 do dziś
1960 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY TO JEST WYNAJEM AUTOKARÓW Z KIEROWCĄ2004-01-21 do dziś
2060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-01-21 do dziś
2172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-01-21 do dziś
2251 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2004-01-21 do dziś
2372 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-01-21 do dziś
2445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów