SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „TRZYNASTKA”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000189107
Numer REGON: 001306681
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[RDF/499318/23/386]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013066812004-01-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „TRZYNASTKA”2008-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S 6532004-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-01-21 do dziś
2. Adresulica HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 77 kod pocztowy 50-348 poczta WROCŁAW 2004-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu19 CZERWCA 1988 R.2004-01-21 do dziś
229.11.2007 R., DOTYCHCZASOWYM PARAGRAFOM OD NR 1 DO 88 NADANO NOWĄ TREŚĆ I OZNACZONO NUMERAMI OD 1 DO 90.2008-03-17 do dziś
317.09.2018R. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE §§ STATUTU: 2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ,23,24,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,41,43,44,49,6 2,63,64,65,69,80,86,90,94; 18.03.2019R. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE §§ STATUTU: 35,49,65,69,80,85.2019-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSURMACZ2004-01-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIUSZ2004-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-21 do dziś
21. NazwiskoELIMER2004-01-21 do dziś
2. ImionaANNA2004-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-21 do dziś
31. NazwiskoTARANTOWICZ2004-01-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTWICKA2012-10-16 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURSKI2012-10-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWISZA2012-10-16 do dziś
2. ImionaDANUTA HALINA2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALIŃSKA2012-10-16 do dziś
2. ImionaBEATA2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZA2012-10-16 do dziś
2. ImionaMARIAN2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2016-07-28 do dziś
268 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-28 do dziś
368 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-04 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
3data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
4data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
5data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
6data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
7data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
8data złożenia 25.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
9data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
10data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
11data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
12data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
14data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
18data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-18 do dziś
19data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-10 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów