„BOSTON CLINIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000189064
Numer REGON: 010791471
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349315/21/773]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010791471 NIP 52210113412008-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSTON CLINIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 419302004-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NA UBOCZU nr domu 28 nr lokalu C6 kod pocztowy 02-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.1994 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, REP. A 3555/94; 04.12.2003 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW SZANIAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 51, REP. A NR 9334/2003, ZMIANA OD §1 DO §4, OD §6 DO §8, OD §10 DO §14, OD §16 DO §18, USUNIĘCIE OD §19 DO §22.2004-01-21 do dziś
228.01.2004 R., REP. A NR 1051/2004 NOTARIUSZ BARBARA WRÓBLEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AL.SOLIDARNOŚCI 53 LOK.24 ZMIANA § 42004-02-12 do dziś
306.04.2007 R., REP. A NR 5932/2007, NOTARIUSZ PAWEŁ CHAŁUPCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 6 UST. 1 I UST. 22007-07-24 do dziś
4AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 8636/2020 Z DNIA 17.09.2020, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ EWELINA WACHOWSKA-GIERS. ZMIANA PARAGRAFU 2 UMOWY SPÓŁKI2020-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURA2004-01-21 do dziś
2. ImionaJYRKI TAPANI2004-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 75000 ZŁOTYCH2007-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2007-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport164050,00 PLN2004-01-21 do dziś
250000,00 ZŁ2007-07-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURA2004-01-21 do dziś
2. ImionaJYRKI TAPANI2004-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURA2008-06-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2004-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-21 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-06-12 do dziś
296 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2015-06-12 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-12 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-12 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-12 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-12 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-06-12 do dziś
886 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-06-12 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-01 do dziś
3data złożenia 23.06.2006 okres 01.01. -31.12.20052006-07-05 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
5data złożenia 04.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
6data złożenia 03.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-16 do dziś
7data złożenia 12.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
8data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
9data złożenia 14.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-20 do dziś
10data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
11data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
12data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
13data złożenia 05.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
14data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01. -31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01. -31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów