SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000189008
Numer REGON: 970372680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515621/23/773]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 970372680 NIP 92710015942007-08-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2008-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 7832004-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość SULECHÓW2008-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SULECHÓW ulica KRUSZYNA nr domu 11 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA 2008-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.06.1994 R. 26.09.2003 R. -PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2004-01-20 do dziś
220.06.2008 R. TEKST JEDNOLITY STATUTU2008-11-17 do dziś
330.05.2014 R. - ZMIANA: § 30 PKT. 1.2014-06-26 do dziś
408.06.2018 R. - UCHWALONO NOWY STATUT. 28.06.2019 R. - WYKREŚLONO: §48, ZMIANA: §42-52, §53-57, §58-62.2019-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2008-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAŹDZIOR2022-03-25 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI2022-03-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-25 do dziś
21. NazwiskoRAKOCY2004-01-20 do dziś
2. ImionaLECH WALENTY2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-20 do dziś
31. NazwiskoCHWIN2004-01-20 do dziś
2. ImionaGENOWEFA MARIA2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2019-09-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2019-09-13 do dziś
2. ImionaHELENA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLĘK2019-09-13 do dziś
2. ImionaSTEFAN2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2019-09-13 do dziś
2. ImionaHENRYK2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŹDZIOR2004-01-20 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2008-11-17 do dziś
268 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2008-11-17 do dziś
341 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2008-11-17 do dziś
468 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2008-11-17 do dziś
568 10 Z NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2008-11-17 do dziś
668 10 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM PRZY BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2008-11-17 do dziś
741 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-11-17 do dziś
868 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-11-17 do dziś
968 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2008-11-17 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW - NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
2data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
3data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-01 do dziś
4data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
5data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
7data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
8data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R -31.12.2011 R2012-06-15 do dziś
9data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
10data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
12data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
13data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
14data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
17data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
18data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
19data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 R -31.12.2011 R2012-06-15 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-01 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
801.01.2011 R -31.12.2011 R2012-06-15 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów