NIKOLA ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000188780
Numer REGON: 430702597
Numer NIP: 9461159915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-01-28
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/2525/22/302]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP4307025972004-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L&L INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-02 do dziś
NIKOLA ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 37112004-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY2021-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PUŁAWY ulica UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 24-110 poczta PUŁAWY kraj POLSKA 2021-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuNIKOLA ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2021-11-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-11-30 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOBIELSKA nr domu 75 nr lokalu U-1 kod pocztowy 04-371 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-30 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.1996 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A.NR 838/96. 28.10.2003 R, NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A.NR 2609/2003 -PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-02-02 do dziś
216.02.2021 R. NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBASZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 5/11 LOK.42, 00-548 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 865/2021 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2021-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUTRA2021-03-19 do dziś
2. ImionaIWONA MARTA2021-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2021-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARUSZTOWICZ2021-03-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2021-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ALBO UPOWAŻNIONY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2021-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARUSZTOWICZ2021-03-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUTRA2021-03-19 do dziś
2. ImionaIWONA MARTA2021-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRUK2022-01-28 do dziś
2. ImionaWALDEMAR LUDWIK2022-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-01-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2021-03-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-03-19 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-03-19 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-03-19 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-03-19 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-03-19 do dziś
620 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2021-03-19 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-19 do dziś
827 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-03-19 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R data złożenia 02.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R2006-01-23 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
4data złożenia 02.10.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-22 do dziś
5data złożenia 22.02.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-06 do dziś
6data złożenia 22.02.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-06 do dziś
7data złożenia 22.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-06 do dziś
8data złożenia 22.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-06 do dziś
9data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
10data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13data złożenia 16.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R-31.12.2004 R2006-01-23 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-06 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów