„BUDMACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000188766
Numer REGON: 932624970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-11-18
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37445/20/213]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932624970 NIP 89427050642007-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 101372004-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. AGRESTOWA nr domu 128 kod pocztowy 53-035 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2000 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 12232/2000. 21.11.2003 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. G. ZAPOLSKIEJ 1, REPERTORIUM A NR 1572/2003, ZMIANA § 5, § 12, § 15, § 23.2004-01-19 do dziś
228.06.2012 R., REPERTORIUM A NR 2211/2012, NOTARIUSZ JANINA ZAPOROWSKA -KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 4/4, ZMIENIONO § 5, § 23 PKT 1 I 3, § 28 PKT 1.2012-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHAJ2013-10-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BOŻENA2013-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 (PIĘCDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2012-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKA2012-07-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD MARIAN2012-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODZISZEWSKA2010-08-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2005-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-27 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMACHAJ2004-01-19 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2004-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2004-01-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-09-13 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-09-13 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2011-09-13 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-09-13 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-09-13 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-13 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-13 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-09-13 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-09-13 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
4data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
6data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
8data złożenia 28.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-08 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
801.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
901.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów