SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IMIENIEM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000188727
Numer REGON: 271017559
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-01-03
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/35998/22/390]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP2710175592004-01-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IMIENIEM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO2004-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS 12542004-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2004-01-21 do dziś
2. Adresulica PADEREWSKIEGO nr domu 65 kod pocztowy 40-282 poczta KATOWICE 2004-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 1/91 Z DNIA 2 MARCA 1991 (UCHWALONO PIERWSZY STATUT SPÓŁDZIELNI) 2) UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 2/XI/2003 Z DNIA 27 LISTOPADA 2003 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SPÓŁDZIELNI (MOCĄ TEJ UCHWAŁY UCHWALONO W CAŁOŚCI NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI)2004-01-21 do dziś
221.06.2006 R.: ZMIANA PAR. 7 UST. 2, PAR. 10 UST. 1, PAR. 13 UST. 1, PAR. 13 UST. 2 PKT 1, 15, 16, PAR. 16 UST. 1, PAR. 16 UST. 2 PKT 3, PAR. 19 UST. 3, 4, 5, PAR. 22 UST. 2, PAR. 36 UST. 1, PAR. 37 UST. 1, PAR. 40 UST. 2, 3, 4, 5, PAR. 45, PAR. 47 UST. 1 PKT 1, PAR. 47 UST. 3, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 70, PAR. 72 UST. 1 PKT 5, PAR. 101 UST. 3, PAR. 108 UST. 5, PAR. 116, SKREŚLONE PAR. 16 UST. 2PKT 7, PAR. 71, DODANE PAR. 17 UST. 2PKT 6, PAR. 19 UST. 7, 8, PAR. 22 UST. 3, 4, PAR. 40 UST. 6, PAR. 108 UST. 6.2006-09-20 do dziś
3ZMIANA Z DNIA 06.06.2018R., ZMIENIONO: § 5 UST. 2 PKT 6, § 7 UST. 1 I 2, § 10 UST. 1 I 3, § 13 UST. 1 PKT 1 PPKT C,§ 13 UST. 1 PKT 2 I 4, § 14, § 27 UST. 4 I 5, § 30 UST. 2, § 32, § 34 UST. 1, 2 I 3, § 36 UST. 1, § 38, § 51, § 52, § 53, § 54, § 56 UST. 1, § 58, § 62 UST. 2, § 63 UST. 1, § 72 UST. 1 PKT 2, § 78 UST. 1 I 2, § 79 UST. 4, § 80, § 81, § 82, § 83, § 85, § 86, § 87, § 88 UST. 1, 2 I 3, § 89 UST. 3, § 90, § 92, § 93 UST. 2, § 94 UST. 2, § 95 UST. 1, § 96 UST. 1, § 98, § 99 UST. 1, § 99 UST. 3 PKT 1, § 100 UST. 1, § 101 UST. 2, 3 I 5, § 101 UST. 4, § 102, § 103, § 104 UST. 1 I 2, § 105, § 107 UST. 1 PKT 1, § 107 UST. 2, § 108 UST. 1, 2, 3 I 4, § 110 UST. 2, § 111, § 112, § 113 UST. 1, 2, 3, 4, 5, § 114, § 115, § 116 UST. 1 I 4, § 117 UST. 1 I 3, § 118, § 119 UST. 7, 8 I 9, § 120, § 121 UST. 1, § 122 UST. 1, 2 I 3, § 125, § 126, § 128 UST. 1 PKT 8 I 23, § 131, § 133 UST. 2 PKT 9 I 12, § 133 UST. 3, § 142 UST. 2, § 143; SKREŚLONO: § 5 UST. 2 PKT 2 I 7, § 8, § 11, § 12, § 13 UST. 1 PKT 8 I 14, § 13 UST. 2 PKT 2, 4 I 6, § 15, § 16, § 17, § 19, ROZDZIAŁ 4 W DZIALE II (§ 20, § 21, § 22, § 23), § 24 UST. 1, 2 I 3, § 26 UST. 1 PKT 2, § 27 UST. 1, 2 I 3, § 28, § 36 UST. 2, § 37 UST. 2, § 39 UST. 1, 2 I 3, § 40 UST. 3, § 41, § 42, § 43, § 45, § 59 UST. 3, ROZDZIAŁ 6 W DZIALE III (§ 61), § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, ROZDZIAŁ 2 W DZIALE IV, § 70, § 71, § 72 UST. 1 PKT 3 I 5, § 72 UST. 2, § 73, § 75 UST. 1 PKT 2 I 3, § 75 UST. 2, § 84, § 97, § 99 UST. 2, § 99 UST. 3 PKT 4, § 100 UST. 2, § 106 UST. 4, § 107 UST. 1 PKT 4, § 109 UST. 2, § 112 PKT 9, § 113 UST. 3 PKT. 1, § 113 UST. 6, § 117 UST. 2, § 119 UST. 5 PKT 3, § 128 UST. 1 PKT 13, 18 I 24, § 132 UST. 4, § 133 UST. 2 PKT. 4 I 11, ROZDZIAŁ 5 W DZIALE VII (§ 137, § 138, § 139, § 140); DODANO: § 10 UST. 4, § 13 UST. 3, § 99 UST. 5, § 110 UST. 3, 4 I 5, § 119 UST. 10 I 11;2018-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRODOWSKA2004-01-21 do dziś
2. ImionaLIDIA ANTONINA2004-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-03 do dziś
21. NazwiskoZDZIEBŁO2004-01-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZBIGNIEW2004-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANOWICZ2021-11-05 do dziś
2. ImionaJACEK2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZYSKO BANACH2021-11-05 do dziś
2. ImionaWANDA2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2021-11-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCHER2021-11-05 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKA2021-11-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚMIDA2021-11-05 do dziś
2. ImionaZENON2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBEREK2021-11-24 do dziś
2. ImionaJADWIGA2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWOLEK2021-11-05 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARIANOWSKA2021-11-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIELAK2021-11-05 do dziś
2. ImionaJACEK2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEREDNICKA2018-10-18 do dziś
2. ImionaMARIA2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-18 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻEK2021-11-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKA2021-11-05 do dziś
2. ImionaJADWIGA2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2021-11-05 do dziś
2. ImionaILONA2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMA KONIOR2021-11-05 do dziś
2. ImionaANNA2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIEC2021-11-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERKULA2021-11-05 do dziś
2. ImionaANNA2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
181. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZERA2018-10-18 do dziś
2. ImionaJAN ADAM2018-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoLENTAS2019-02-15 do dziś
2. ImionaKAROL2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWNICTWEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2019-02-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-11-25 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-25 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-11-25 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-11-25 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 27.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-01 do dziś
3data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
5data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
6data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-24 do dziś
7data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
8data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
9data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
10data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
12data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
13data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
14data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
15data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
19data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów