SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDYNKA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000188495
Numer REGON: 001081928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-12-09
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/20746/22/419]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010819282004-01-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDYNKA”2004-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 1902004-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2004-01-30 do dziś
2. Adresulica OS. OGRODY nr domu 24 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO 2004-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1PIERWSZY STATUT UCHWALONO 03.11.1983 R.; ZMIANA STATUTU NA WALNYM ZEBRANIU 17.06.2003 R. -ZMIENIONO: §13, §42 PKT 1, §45 PKT 2 UST. 4, §69, §82; -SKREŚLONO: §§ 66, 67, 87, 94, 96, 98 PKT 2 UST. 3.2004-01-30 do dziś
225.09.2007 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2007-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJARECKA2009-10-09 do dziś
2. ImionaGABRIELA2009-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2009-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-09 do dziś
21. NazwiskoTOMKOWIAK2006-10-16 do dziś
2. ImionaCECYLIA2006-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2022-12-09 do dziś
2. ImionaBOGDAN2022-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANOWSKA2018-07-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA BARBARA2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERSKA2018-07-10 do dziś
2. ImionaMARIOLA TERESA2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2016-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2016-01-07 do dziś
290 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-KULTURALNEJ, ŚWIETLICE, KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ ITP.2016-01-07 do dziś
388 99 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ POPRZEZ ORGANIZOWANIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNEJ POMOCY I KRZEWIENIE KULTURY WSPÓŁŻYCIA2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
2data złożenia 05.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-13 do dziś
3data złożenia 01.10.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-29 do dziś
4data złożenia 19.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-24 do dziś
5data złożenia 30.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-09 do dziś
6data złożenia 02.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
7data złożenia 14.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
8data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
9data złożenia 13.09.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-08 do dziś
10data złożenia 10.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
11data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
12data złożenia 12.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
13data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
16data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
17data złożenia 19.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-19 do dziś
18data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-13 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-29 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-24 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-09 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-28 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów