LMS METALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000188120
Numer REGON: 811228250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-08-22
Sygnatura akt[RDF/558447/23/55]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP8112282502004-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLMS METALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 59152004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina OSINA miejscowość WĘGORZA2004-06-16 do dziś
2. Adresnr domu 9A kod pocztowy 72-221 poczta OSINA 2004-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 06.02.1998 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W GOLENIOWIE PRZED NOTARIUSZEM DANUTĄ BARTKOWIAK ZA NUMEREM REP. A -992/1998 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI2004-01-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4587/2004 SPORZĄDZONY DNIA 14.05.2004 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W GOLENIOWIE PROWADZONEJ PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ BARTKOWIAK, NOWE BRZMIENIE OTRZYMAŁ §2 I §3 UMOWY SPÓŁKI2004-06-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30.12.2009 R. NOTARIUSZ DANUTA BARTKOWIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GOLENIOWIE; REPERTORIUM A NR 12270/2009, ZMIANA § 5.2010-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEHMANN2004-01-23 do dziś
2. ImionaDIRK OTFRIED2004-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDOLPH2004-01-23 do dziś
2. ImionaMARION2004-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego56000,00 PLN2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport116000,00 PLN2004-01-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR SPÓŁKI2004-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDYREKTOR SPÓŁKI -MARION RUDOLPH -REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDOLPH2004-01-23 do dziś
2. ImionaMARION2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR SPÓŁKI2004-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2010-03-17 do dziś
201 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2010-03-17 do dziś
301 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-03-17 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-03-17 do dziś
538 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-03-17 do dziś
616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-03-17 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-17 do dziś
877 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2010-03-17 do dziś
925 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-03-17 do dziś
1025 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.03.2004 DO 28.02.2005 data złożenia 10.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.03.2004 DO 28.02.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.03.2004 DO 28.02.20052005-12-12 do dziś
2data złożenia 10.06.2006 okres 01.03.2004 DO 28.02.20052006-09-29 do dziś
3data złożenia 15.10.2007 okres 1 MARCA 2006 DO 28 LUTEGO 20072007-10-25 do dziś
4data złożenia 01.09.2008 okres 1 MARCA 2007 DO 29 LUTEGO 20082008-09-10 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 01.03.2008 R. -28.02.2009 R.2009-07-20 do dziś
6data złożenia 20.08.2010 okres 01.03.2009 -28.02.2010 R.2010-11-29 do dziś
7data złożenia 10.07.2011 okres 1 MARCA 2010 DO 28 LUTEGO 20112011-09-06 do dziś
8data złożenia 10.09.2012 okres 01.03.2011 - 29.02.2012 ROK2012-10-03 do dziś
9data złożenia 20.08.2013 okres 1 MARCA 2012 DO 28 LUTEGO 20132013-11-29 do dziś
10data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.03.2013 DO 28.02.20142015-03-23 do dziś
11data złożenia 02.09.2015 okres OD 01.03.2014 DO 28.02.20152016-04-28 do dziś
12data złożenia 12.09.2016 okres OD 01.03.2015 DO 29.02.20162017-03-24 do dziś
13data złożenia 20.09.2017 okres OD 01.03.2016 DO 28.02.20172018-06-29 do dziś
14data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.03.2018 DO 28.02.20192019-06-04 do dziś
15data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.03.2017 DO 28.02.20182020-07-16 do dziś
16data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.03.2019 DO 29.02.20202020-07-24 do dziś
17data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.03.2020 DO 28.02.20212021-09-17 do dziś
18data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.03.2021 DO 28.02.20222022-09-15 do dziś
19data złożenia 22.08.2023 okres OD 01.03.2022 DO 28.02.20232023-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 2006 OD 01.03.2005 DO 28.02.20062006-09-29 do dziś
21 MARCA 2006 DO 28 LUTEGO 20072007-10-25 do dziś
31 MARCA 2007 DO 29 LUTEGO 20082008-09-10 do dziś
401.03.2008 R. -28.02.2009 R.2009-07-20 do dziś
501.03.2009 -28.02.2010 R.2010-11-29 do dziś
61 MARCA 2010 DO 28 LUTEGO 20112011-09-06 do dziś
701.03.2011 - 29.02.2012 ROK2012-10-03 do dziś
81 MARCA 2012 DO 28 LUTEGO 20132013-11-29 do dziś
9OD 01.03.2013 DO 28.02.20142015-03-23 do dziś
10OD 01.03.2014 DO 28.02.20152016-04-28 do dziś
11OD 01.03.2015 DO 29.02.20162017-03-24 do dziś
12OD 01.03.2016 DO 28.02.20172018-06-29 do dziś
13OD 01.03.2018 DO 28.02.20192019-06-04 do dziś
14OD 01.03.2017 DO 28.02.20182020-07-16 do dziś
15OD 01.03.2019 DO 29.02.20202020-07-24 do dziś
16OD 01.03.2020 DO 28.02.20212021-09-17 do dziś
17OD 01.03.2021 DO 28.02.20222022-09-15 do dziś
18OD 01.03.2022 DO 28.02.20232023-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 2006 OD 01.03.2005 DO 28.02.20062006-09-29 do dziś
21 MARCA 2006 DO 28 LUTEGO 20072007-10-25 do dziś
31 MARCA 2007 DO 29 LUTEGO 20082008-09-10 do dziś
401.03.2008 R. -28.02.2009 R.2009-07-20 do dziś
501.03.2009 -28.02.2010 R.2010-11-29 do dziś
61 MARCA 2010 DO 28 LUTEGO 20112011-09-06 do dziś
701.03.2011 - 29.02.2012 ROK2012-10-03 do dziś
81 MARCA 2012 DO 28 LUTEGO 20132013-11-29 do dziś
9OD 01.03.2013 DO 28.02.20142015-03-23 do dziś
10OD 01.03.2014 DO 28.02.20152016-04-28 do dziś
11OD 01.03.2015 DO 29.02.20162017-03-24 do dziś
12OD 01.03.2016 DO 28.02.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów