„GRYF - KOMPUTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000187951
Numer REGON: 810544138
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-04-09
Sygnatura akt[RDF/375785/22/746]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810544138 NIP 85100039122009-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYF KOMPUTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 25342004-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2004-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica WŁADYSŁAWA SZAFERA nr domu 72 nr lokalu 48 kod pocztowy 71-245 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2010-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 09.05.1992 R. PRZED NOTARIUSZEM IRENĄ PILECKĄ -AKT NOTARIALNY REP. A NR 2858/92. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.11.2003 R. REP. A NR 7689/03 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DOBROSŁAWĄ KUNIEWICZ (ZMIANA § 5, § 6, § 7, § 9 -§ 14, § 19, § 22, § 24, § 29, § 30, § 32, § 33, § 34 UMOWY SPÓŁKI).2004-01-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.12.2009 R. -REPERTORIUM A NUMER 1302/2009 NOTARIUSZ KRYSTYNA BRETHERTON KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIANA § 6 UMOWY SPOŁKI2010-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGNER2004-01-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2004-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2006-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGNER2006-02-07 do dziś
2. ImionaMILENA RENATA2006-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2006-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport136000,00 PLN2004-01-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DLA ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 250% (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2004-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGNER2004-01-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2004-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGNER2004-01-16 do dziś
2. ImionaMILENA RENATA2004-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-01-04 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-01-04 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-01-04 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-01-04 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-01-04 do dziś
695 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-01-04 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-04 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-01-04 do dziś
933 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-01-04 do dziś
1062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-22 do dziś
2data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-09 do dziś
3data złożenia 16.04.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-05-07 do dziś
4data złożenia 14.04.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-22 do dziś
5data złożenia 21.04.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-07 do dziś
6data złożenia 14.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-21 do dziś
7data złożenia 13.04.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-19 do dziś
8data złożenia 13.04.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-23 do dziś
9data złożenia 12.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-25 do dziś
10data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
11data złożenia 15.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
12data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
13data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
14data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
15data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
16data złożenia 17.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-18 do dziś
17data złożenia 18.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-18 do dziś
18data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
19data złożenia 09.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-09 do dziś
21 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-05-07 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-22 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-07 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-21 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-19 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-23 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-09 do dziś
21 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-05-07 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-04-22 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-07 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-21 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-04-19 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-23 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów