SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SZANSA” W PRZASNYSZU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000187887
Numer REGON: 001296037
Numer NIP: 7611007029
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-05-19
Sygnatura akt[RDF/382020/22/92]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001296037 NIP 76110070292008-09-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SZANSA” W PRZASNYSZU2004-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OSTROŁĘCE nr w rejestrze 3112004-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZASNYSKI gmina PRZASNYSZ miejscowość PRZASNYSZ2004-01-16 do dziś
2. Adresulica SADOWA nr domu 7 kod pocztowy 06-300 poczta PRZASNYSZ 2004-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.03.1988 R. 05.09.2003 R. UCHYLENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWEGO STATUTU, UHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2004-01-16 do dziś
229 LISTOPADA 2007 ROK UCHWAŁA NR 1/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W SPRAWIE UCHWALENIA NOWEGO STATUTU (DOSTOSOWANIE DO USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Z DNIA 14.06.2007 R.2008-02-26 do dziś
326.04.2018 R. - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU, UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU.2018-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGERWATOWSKI2021-03-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-17 do dziś
21. NazwiskoCIESIELSKI2017-12-05 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2017-12-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-12-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-05 do dziś
31. NazwiskoGRACZYK2016-07-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2016-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-07-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKA2020-07-06 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIEWSKA2020-07-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKA2020-07-06 do dziś
2. ImionaJADWIGA2020-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2016-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-05 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-05 do dziś
493 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2016-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 02.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 04.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
3data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
4data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
5data złożenia 27.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-23 do dziś
6data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
7data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
8data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
9data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
10data złożenia 16.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-22 do dziś
11data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
12data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
13data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
15data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
16data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
17data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
18data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19data złożenia 19.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-23 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
401.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-23 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów