SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RYCZYWOLE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000187685
Numer REGON: 001002308
Numer NIP: 7631168327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-12-29
Sygnatura akt[RDF/463873/22/893]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010023082004-01-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RYCZYWOLE2004-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W PILE nr w rejestrze 2382004-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina RYCZYWÓŁ miejscowość RYCZYWÓŁ2004-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość RYCZYWÓŁ ulica OS. PRZYJAŹNI nr domu 7 nr lokalu 13 kod pocztowy 64-630 poczta RYCZYWÓŁ kraj POLSKA 2017-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.06.2003 R. -ZMIENIONO: §73, §76, §74, §84, -WPROWADZONO DZIAŁ VI PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI: §91 DO §97; 19.12.2003 R. -SKREŚLONO §4 UST. 6, -ZMIENIONO §29 UST. 1.2004-01-15 do dziś
224.06.2008 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2009-02-04 do dziś
325.06.2009 R., PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2010-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWIECZOREK2021-10-27 do dziś
2. ImionaJAN ZENON2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-27 do dziś
21. NazwiskoWIELGOSZ2021-10-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2021-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-27 do dziś
31. NazwiskoBĄK2004-01-15 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2014-11-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIŃSKA2020-11-20 do dziś
2. ImionaGABRIELA2020-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEŚNIAK2020-11-20 do dziś
2. ImionaBARBARA2020-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESKE2017-11-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘCHOREK2017-11-03 do dziś
2. ImionaDANUTA2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWÓŹDŹ2017-11-03 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWARDECKA2020-11-20 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2020-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-20 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2020-11-20 do dziś
2. ImionaHENRYKA2020-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKIWANIA W BUDYNKU SPÓŁDZIELCZYM2009-02-04 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE I NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2009-02-04 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2009-02-04 do dziś
468 32 Z PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2009-02-04 do dziś
568 32 ODDAWANIE DO CZASOWEGO UŻYTKOWANIA NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU LOKALI CZASOWO WOLNYCH2009-02-04 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.O1.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R. data złożenia 29.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R.2004-10-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-28 do dziś
4data złożenia 27.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
5data złożenia 29.10.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-04 do dziś
6data złożenia 23.12.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-02-04 do dziś
7data złożenia 17.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-27 do dziś
8data złożenia 28.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-01 do dziś
9data złożenia 15.10.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-29 do dziś
10data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-04 do dziś
11data złożenia 16.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-29 do dziś
12data złożenia 02.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
13data złożenia 11.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
14data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
15data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
16data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-08 do dziś
17data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-12 do dziś
18data złożenia 26.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
19data złożenia 31.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-31 do dziś
20data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
21data złożenia 29.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-02-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-01 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-04 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2004-10-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-28 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-04 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072009-02-04 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-01-27 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-01 do dziś
801.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-10-29 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-04 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów