INSTYTUT ZARZĄDZANIA I KADR SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH KARBONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000187500
Numer REGON: 015630005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-04-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/15519/21/802]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZARZĄDZANIA I KADR SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH KARBONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina ALEKSANDRÓW KUJAWSKI miejscowość ALEKSANDRÓW KUJAWSKI2021-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ulica UL. BOLESŁAWA PRUSA nr domu 39 kod pocztowy 87-700 poczta ALEKSANDRÓW KUJAWSKI kraj POLSKA 2021-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINSTYTUT ZARZĄDZANIA I KADR SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH KARBONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁOMIANKACH2004-03-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2004-03-10 do dziś
3. Adresulica WARSZAWSKA nr domu 109 miejscowość ŁOMIANKI kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI 2004-03-10 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.12.2003 R., NOTARIUSZ HALINA BANAŚ-ŁOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7010/2003.2004-01-19 do dziś
21.02.2004 R., NOTARIUSZ HALINA BANAŚ -ŁOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 507/2004, ZMIANA § 2, 8, 92004-03-10 do dziś
305.04.2004 R., REP. A NR 2092/2004, NOTARIUSZ HALINA BANAŚ-ŁOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA ZMIANA PAR. 8 I 92004-05-18 do dziś
420.05.2005 R., REP. A NR 3022/2005, NOTARIUSZ HALINA BANAŚ-ŁOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA UL. GROCHOWSKA NR 252/254 M.5, § § 16, 18, 20A, 21, TEKST JEDNOLITY2005-06-03 do dziś
511.05.2007 R., REP. A NR 2365/2007, NOTARIUSZ HALINA BANAŚ-ŁOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE §§ 8 I 92007-07-04 do dziś
610.06.2013 R., REPERTORIUM A NR 3604/2013, NOTARIUSZ WŁADYSŁAW LEWANDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WILLOWA 8/10 LOK. 3. §§ 8 I 9 ORAZ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2013-07-16 do dziś
728.01.2021R.; REP. A NR 641/2021, NOTARIUSZ KRYSTIAN FAMURAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA §32021-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELCZY DOM MARKETINGOWY „PRO-KARBONA”2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6345766922013-05-29 do dziś
4. Numer KRS0000204118 2013-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały944 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 944.000,00 ZŁ2013-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2021-04-16 do dziś
2. ImionaRAFAŁ WIESŁAW2021-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 256.000,- ZŁOTYCH2021-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1200000,00 ZŁ2013-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE2004-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2021-04-16 do dziś
2. ImionaRAFAŁ WIESŁAW2021-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKEMPA2005-06-03 do dziś
2. ImionaARTUR2005-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-03 do dziś
21. NazwiskoKEMPA2005-06-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2005-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-03 do dziś
31. NazwiskoKOT2005-06-03 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2005-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-04-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-16 do dziś
282 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-16 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-04-16 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-04-16 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-04-16 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-04-16 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-06 do dziś
2data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
3data złożenia 16.05.2007 okres 2006 R.2007-07-04 do dziś
4data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
5data złożenia 24.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-02 do dziś
6data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-05-07 do dziś
7data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-05-07 do dziś
8data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-07 do dziś
9data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
11data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
22006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-12-02 do dziś
501.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-05-07 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-05-07 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-07 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
22006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-12-02 do dziś
501.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-05-07 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-05-07 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-07 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów