SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KSIĘŻE MAŁE”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000187471
Numer REGON: 930407405
Numer NIP: 8961000301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[RDF/457728/22/281]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930407405 NIP 89610003012007-07-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KSIĘŻE MAŁE”2004-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 9252004-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-01-26 do dziś
2. Adresulica TARNOGÓRSKA nr domu 1 kod pocztowy 52-021 poczta WROCŁAW 2004-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.09.1995, WPROWADZENIE NOWEGO STATUTU DNIA 06.12.2003 R. ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO STATUTU POPRZEZ UCHYLENIE STATUTU Z 15.09.1995 I WPROWADZENIE NOWYCH POSTANOWIEŃ OD § 1 DO § 137 STATUTU.2004-01-26 do dziś
210.06.2006 R. ZMIANA §§ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 40, 46, 48, 51, 52A, 54, 58, 59, 63, 64, 66, 67A, 74, 86, 90, 92A, 93, 94, 95, 99A, 102, 103, 104 -105, TYT.IV, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 1372006-07-19 do dziś
330.11.2007 R., ZMIENIONE PARAGRAFY: §§ 1-12, 14-35, 37-38, 40-41, 47, 53-55, 57, 60-62, 64-65, 68, 73-74, 76-77, 79-80, 83-88, 91-100, 103, 106-107, 109, 112, 114-116, 119-121, 123-127, 129-132, 137.2008-03-07 do dziś
415.06.2013 R., ZMIANA § 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 18, 26B, 26E, 32, 35, 37, 41, 120, 121, 125 126, 127, 129, 131, 137.2013-09-23 do dziś
520.06.2015R.; ZMIENIONO: §37 UST. 1, §135 STATUTU; SKREŚLONO: §7 UST. 4 STATUTU.2015-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTYC2022-04-01 do dziś
2. ImionaJACEK ROMAN2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-01 do dziś
21. NazwiskoKARPIŃSKI2022-04-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-01 do dziś
31. NazwiskoNOWAKOWSKI2008-11-14 do dziś
2. ImionaHENRYK BRONISŁAW2008-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU2009-02-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-14 do dziś
41. NazwiskoMARKOWSKA2004-01-26 do dziś
2. ImionaEWA2004-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFĄFARA2017-07-28 do dziś
2. ImionaLESZEK MAREK2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2017-07-28 do dziś
2. ImionaBARBARA DANUTA2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPREK2017-07-28 do dziś
2. ImionaBOGDAN JAN2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOWRZECZKA2017-07-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUKOWSKA2014-08-07 do dziś
2. ImionaRYSZARDA2014-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoLESIAK2007-09-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2007-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA UMÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO OBEJMUJĄCYCH PRZENOSZENIE WŁASNOŚCI LOKALU.2007-09-20 do dziś
21. NazwiskoROMASZEWSKI2018-06-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-06-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W CAŁYM ZAKRESIE JEJ DZIAŁALNOŚCI, W TYM DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU SPÓŁDZIELNI.2018-06-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-01-12 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003-31. 12. 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-30 do dziś
3data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
5data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
6data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
8data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
9data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
10data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
13data złożenia 12.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
18data złożenia 14.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-14 do dziś
19data złożenia 14.11.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
301.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
401.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
401.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-14 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów