SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „NASZ DOM” W OPOCZNIE

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000187392
Numer REGON: 000485167
Numer NIP: 7680002644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-08-10
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/21931/23/369]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000485167 NIP 76800026442010-06-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NASZ DOM” W OPOCZNIE2004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM nr w rejestrze 2472004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat OPOCZYŃSKI gmina OPOCZNO miejscowość OPOCZNO2004-01-27 do dziś
2. Adresulica PARTYZANTÓW nr domu 45 kod pocztowy 26-300 poczta OPOCZNO 2004-01-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@NASZDOMOPOCZNO.PL2014-10-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.NASZDOMOPOCZNO.PL2014-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 17.06.2003 R. UCHWALONO STATUTU W NOWYM BRZMIENIU.2004-01-27 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 5/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 22.06.2006 R. ZMIENIONO: § 3; § 10 UST. 1; § 10 UST. 7; W § 12 DODANO PKT 7; W § 15 DODANO PKT 6; § 19 PKT 4; W § 24 DODANO PKT 3, 4, 5; W § 77 SKREŚLONO PKT 3; § 78 PKT 1; W § 78 DODANO PKT 3; § 80; W § 85 DODANO PKT 5; § 93; W § 129 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO PKT 1 ORAZ DODANO PKT 2 -9.2006-11-16 do dziś
330.11.2007 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2008-03-10 do dziś
4UCHWAŁA NR 16/2009 Z DNIA 23.06.2009 R I 24.06.2009 R -ZMIANA § 5, § 15, § 16, § 17, § 21, § 22, § 25, § 26, § 28, § 31, § 34, § 37, § 43, § 54, § 62, § 63, § 64, § 65, § 75, § 90, § 94, § 96, § 97, § 105, § 111, § 112, § 113, § 114, § 116, § 120, § 123, § 125, § 127, § 129, § 130, § 134, § 138, § 140, § 141, § 142, § 145, § 146, § 147, § 149, § 150, § 153, § 154, § 156, § 157, § 158, § 159, § 160, § 161 STATUTU I § 161 OZNACZONO JAKO § 162.2010-02-04 do dziś
5UCHWAŁA NR 16/2011 Z DNIA 28.06.2011 R. I 29.06.2011 R. -ZMIANA § 5 UST. 1 PKT 6 I PKT 7, § 126 UST. 22011-11-30 do dziś
625.06.2014 R. I 26.06.2014 R. -UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW O ZMIANIE § 5 UST. 1 PKT. 4, § 5 UST. 2 PKT. 7, § 87, § 113 UST. 4, § 115 UST. 2, § 127 UST. 4, § 145 UST. 3, § 153 UST. 1, § 153 UST. 2, § 154 UST. 2, § 160, W § 145 DODANO UST. 7,2014-10-30 do dziś
7UCHWAŁA NR 7/2018 Z DN. 13 I 14.06.2018 R. - ZMIANIE ULEGA: §3, §4, §5 UST. 1, §5 UST. 2, §7, §8, §9, §10, §11, §12-14, §15 UST. 3, §15 UST. 5 I 6, §16, §17, §18, §19, §20-§26, §27, §28, §29-§31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §43, §47, §52, §53 UST. 2, §55, §56, §57, §58, §60 UST. 1, §61, §65, §66 UST. 2, §67, §68, §69, §74, §75 UST. 1, §76, §77, §78, §79, §82, §85, §87, §92 UST. 2, §97 UST. 1, §99, §100, §101 UST. 1, §104, §109, §113, §116, §118, §119 PKT 11, §120, §125 UST. 3, §127, §128 UST. 9, §129, §131 UST. 3, §132, §133, §134, §135, §136, §137, §138, §139, §140 UST. 3, §140 UST. 4, §141 UST. 3, §142 UST. 2, §142 UST. 4, §143, §149 UST. 2, §153, §155 UST. 1, §159 UST. 52018-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCMIK).2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMĘDOŃ2013-09-26 do dziś
2. ImionaJAN2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DO SPRAW TECHNICZNYCH2013-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-26 do dziś
21. NazwiskoPRĘCIKOWSKI2011-04-21 do dziś
2. ImionaJERZY TADEUSZ2011-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJSTEREK2023-08-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WIKTOR2023-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRESIŃSKI2023-08-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2023-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWDÓWKA2023-08-10 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2023-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2023-08-10 do dziś
2. ImionaZOFIA TEODOZJA2023-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONERKA2017-07-28 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaFECHNER2017-07-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKA2017-07-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-23 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-23 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-23 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-10-23 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 12.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 18.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 01.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
4data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
5data złożenia 31.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R2007-08-09 do dziś
6data złożenia 21.08.2008 okres 2007 ROK2008-10-06 do dziś
7data złożenia 27.05.2010 okres 2008 ROK2010-06-30 do dziś
8data złożenia 07.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
9data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
10data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
11data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-15 do dziś
12data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
16data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
19data złożenia 21.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-21 do dziś
20data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
21data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
32007 ROK2008-10-06 do dziś
42008 ROK2010-06-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
42007 ROK2008-10-06 do dziś
52008 ROK2010-06-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-07 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
62007 ROK2008-10-06 do dziś
72008 ROK2010-06-30 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-19 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-15 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-21 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów