SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRĄPLEWICE”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000187262
Numer REGON: 091189564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/437224/22/898]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0911895642004-01-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRĄPLEWICE”2004-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 8532004-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina JEŻEWO miejscowość KRĄPLEWICE2004-01-14 do dziś
2. Adresnr domu 34C nr lokalu 19 kod pocztowy 86-130 poczta LASKOWICE 2004-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu16 GRUDNIA 1994 R. 24 WRZEŚNIA 2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2004-01-14 do dziś
230.05.2007 R., UCHYLONO § 24 PKT 1 I § 38 PKT 2.2008-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY2004-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKMIECIAK2018-11-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-07-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYRKA2021-11-05 do dziś
2. ImionaFRYDERYK2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARCHOŁ2020-12-15 do dziś
2. ImionaANNA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENERSKA2017-12-22 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2017-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2019-07-23 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIURLIK2020-12-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-01-14 do dziś
274 20 A PROJEKTOWANIE BUDOWLANE, URBANISTYCZNE, TECHNOLOGICZNE2004-01-14 do dziś
374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-01-14 do dziś
492 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2004-01-14 do dziś
592 51 B DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK INNYCH NIŻ PUBLICZNE2004-01-14 do dziś
685 32 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2004-01-14 do dziś
785 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-14 do dziś
891 3 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2004-01-14 do dziś
945 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-01-14 do dziś
1070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-14 do dziś
1170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-14 do dziś
1270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-14 do dziś
1370 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2004-01-14 do dziś
1470 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-01-14 do dziś
1570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-01-14 do dziś
1670 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2004-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2005 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-09-08 do dziś
2data złożenia 18.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-08 do dziś
3data złożenia 02.04.2007 okres 20062007-05-10 do dziś
4data złożenia 21.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-27 do dziś
5data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-06 do dziś
6data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
7data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-19 do dziś
8data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-05-31 do dziś
9data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
11data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
13data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
16data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
17data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-09-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-08 do dziś
320062007-05-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-19 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-05-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-09-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-08 do dziś
320062007-05-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-19 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-05-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów