„EWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000187157
Numer REGON: 932036686
Numer NIP: 8981852668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/308693/21/860]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932036686 NIP 89818526682007-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 86632004-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ROBOTNICZA nr domu 72 nr lokalu 424 kod pocztowy 53-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.05.1999 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. ŚW. MIKOŁAJA 80, NOTARIUSZ WALDEMAR DAWIDOWICZ, REPERTORIUM A NR 2651/1999. 23.12.2003 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 61, NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA, REPERTORIUM A NR 6136/2003, § 7 UST. 1, § 7 UST. 3.2004-01-10 do dziś
220.06.2007 R., REPERTORIUM A NR 339/2007, NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NR 61, ZMIENIONO § 7 UST. 1 I § 8 UMOWY SPÓŁKI.2007-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKI2004-01-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYRAKOWSKI2004-01-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.2004-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYRAKOWSKI2004-01-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-01-04 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-01-04 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2019-01-04 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-01-04 do dziś
573 1 REKLAMA2019-01-04 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-01-04 do dziś
779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2019-01-04 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-01-04 do dziś
977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
3data złożenia 11.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
4data złożenia 08.10.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-16 do dziś
5data złożenia 26.06.2008 okres 2007 R.2008-07-10 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
7data złożenia 24.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-08 do dziś
8data złożenia 11.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-22 do dziś
9data złożenia 12.11.2012 okres 2011 R.2012-11-23 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 2012R.2013-08-08 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
12data złożenia 18.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
13data złożenia 04.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
14data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
15data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
18data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-16 do dziś
32007 R.2008-07-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
52009 ROK2010-07-08 do dziś
62010 ROK2011-07-22 do dziś
72011 R.2012-11-23 do dziś
82012R.2013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-12 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-16 do dziś
52007 R.2008-07-10 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
72009 ROK2010-07-08 do dziś
82010 ROK2011-07-22 do dziś
92011 R.2012-11-23 do dziś
102012R.2013-08-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 01.12.20142015-10-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów