SPÓŁDZIELNIA „DĄB”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000187087
Numer REGON: 192117026
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[RDF/387814/22/670]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP1921170262004-01-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA „DĄB”2004-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 10262004-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina SUCHY DĄB miejscowość SUCHY DĄB2004-01-10 do dziś
2. Adresulica SPORTOWA nr domu 21 kod pocztowy 83-022 poczta SUCHY DĄB 2004-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.10.2000 R.2004-01-10 do dziś
215.01.2014 ZMIANA PARAGRAFU 40 PKT. 3 STATUTU, KTÓREMU NADANO NOWE BRZMIENIE2014-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOZŁOWSKA2022-03-02 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁDZIELNI2022-03-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-02 do dziś
21. NazwiskoJĘDRUCH2022-03-02 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-03-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-02 do dziś
31. NazwiskoWOJTKOWSKA2016-12-13 do dziś
2. ImionaROMANA2016-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2016-12-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKA2022-03-07 do dziś
2. ImionaLIDIA2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRATAŃSKI2022-03-07 do dziś
2. ImionaDAMIAN2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBALA2016-10-05 do dziś
2. ImionaANNA2016-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALICKA2022-03-07 do dziś
2. ImionaJADWIGA2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ ZWIĄZANEJ Z ZARZĄDZANIEM OSIEDLEM MIESZKANIOWYM I ZASPOKAJANIEM WSPÓLNYCH POTRZEB WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ POPRZEZ: UTRZYMYWANIEM PORZĄDKU, OGRZEWANIE DOMÓW, PRZEPROWADZANIE REMONTÓW ZEWNĘTRZNYCH2004-01-10 do dziś
240 30 B ZARZĄDZANIE WSPÓLNYMI URZĄDZENIAMI WODNYMI, KANALIZACYJNYMI, OGRZEWCZYMI I INNYMI URZĄDZENIAMI PODOBNYMI STANOWIĄCYMI WSPÓŁWŁASNOŚĆ MIESZKAŃCÓW2004-01-10 do dziś
374 84 B BUDOWANIE LUB NABYWANIE URZĄDZEŃ GOSPODARCZYCH, POMOCNICZYCH I SOCJALNO-USŁUGOWYH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH2004-01-10 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2004-01-10 do dziś
593 05 Z PROWADZENIE ZAKŁADÓW PRODUKCJI POMOCNICZEJ, ZAKŁADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH, PRALNI, KOTŁOWNI, HYDROFORNI, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW2004-01-10 do dziś
692 31 F PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ, ŚWIETLIC, KLUBÓW, CZYTELNI, BIBLIOTEK, ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH, KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ2004-01-10 do dziś
793 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWO-HANDLOWEJ2004-01-10 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-01-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 18.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-06-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-04 do dziś
4data złożenia 16.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
5data złożenia 30.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-22 do dziś
6data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
7data złożenia 16.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-03-25 do dziś
8data złożenia 20.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-17 do dziś
9data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
10data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
11data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-14 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 16.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
19data złożenia 16.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
20data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-03-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-12-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-03-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-12-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów