„A-Z MEDICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000187071
Numer REGON: 190946474
Numer NIP: 1180091995
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2024-03-28
Sygnatura akt[RDF/589536/24/726]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 190946474 NIP 11800919952012-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-Z MEDICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 131842004-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2004-01-09 do dziś
2. Adresulica WŁADYSŁAWA IV nr domu 13 C kod pocztowy 80-547 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2004-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 GRUDNIA 1995 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, NOTARIUSZ IZABELA BĄKOWSKA REP. A NR 4539/1995 15.12.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, NOTARIUSZ EWA PANC, REP. A NR 4902/2003, ZMIENIONO PAR. 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12 UMOWY, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2004-01-09 do dziś
231.03.2006 R. REPERTORIUM A NR 1464/2006 ASESOR NOTARIALNY JOANNA MĘDRAŚ Z KANCELARII NOTARIALNEJ EWY PANC W GDAŃSKU UL. PNIEWSKIEGO NR 6/2; ZMIANA PAR. 8, PAR. 10 UST. 1 I UST. 2 WYKREŚLONO PAR. 112006-04-20 do dziś
3DNIA 21 MAJA 2012 R., REPERTORIUM A NR 3908/2012 DNIA 30 MAJA 2012 R., REPERTORIUM A NR 4172/2012 JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. GARNCARSKA 4/6/4, ZMIANA § 3 I § 8, DODANO § 10A2012-06-11 do dziś
4DNIA 06 SIERPNIA 2012 ROKU, REPERTORIUM A NR 5854/2012, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. GARNCARSKA 4/6/4, ZMIANA § 6, § 7 I § 10 PRZEZ DODANIE UST. 4.2012-08-29 do dziś
5DNIA 20 LUTEGO 2013 R. REPERTORIUM A NR 1480/2013; ASESOR NOTARIALNY ANNA TURZYŃSKA, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO; URZĘDUJĄCA W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ NR 4/6 M.4. ZMIANA § 102013-04-08 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.01.2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 610/2018, NOTARIUSZ PAULA PAULUS-GLANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. WAJDELOTY NR 12, 80-437 GDAŃSK ZMIENIONO §3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2018-04-06 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 MAJA 2020 ROKU, REPERTORIUM A NR 2427/2020, NOTARIUSZ PAULA PAULUS-GLANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO §6 UST. 1, § 12, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁKOWSKA MISCHKE2022-03-17 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.000,00 ZŁOTYCH2022-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZYŃSKA2022-03-17 do dziś
2. ImionaWARYNIA BLANKA2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁOTYCH2022-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISCHKE SZCZUROWSKA2022-03-17 do dziś
2. ImionaBLANKA KRYSTYNA2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały241 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.500,00 ZŁOTYCH2022-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego800500,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE.2013-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWIEŃ2018-12-19 do dziś
2. ImionaROBERT TADEUSZ2018-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACZYK2006-04-20 do dziś
2. ImionaŁUKASZ EDMUND2006-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY2006-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZCZUROWSKI2016-07-04 do dziś
2. ImionaKAROL2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-04 do dziś
21. NazwiskoMYSZK2012-06-11 do dziś
2. ImionaBLANKA KRYSTYNA2012-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-11 do dziś
31. NazwiskoKOSTRZYŃSKA2012-06-11 do dziś
2. ImionaWARYNIA BLANKA2012-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-11 do dziś
41. NazwiskoKOSTRZYŃSKI2012-06-11 do dziś
2. ImionaROMAN2012-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-11 do dziś
51. NazwiskoMARSZAŁKOWSKA MISCHKE2016-07-08 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2012-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2018-04-06 do dziś
246 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-04-06 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2018-04-06 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2018-04-06 do dziś
547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-06 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-06 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-06 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-06 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 19.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-09 do dziś
2data złożenia 27.05.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-06-19 do dziś
3data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-07-22 do dziś
4data złożenia 14.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-20 do dziś
5data złożenia 01.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
6data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
7data złożenia 02.11.2012 okres 20032012-11-13 do dziś
8data złożenia 02.11.2012 okres 20042012-11-13 do dziś
9data złożenia 02.11.2012 okres 20052012-11-13 do dziś
10data złożenia 02.11.2012 okres 20062012-11-13 do dziś
11data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
12data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
16data złożenia 07.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
17data złożenia 13.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-13 do dziś
18data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
19data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
21data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
22data złożenia 28.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-20 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-14 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072009-06-19 do dziś
201.01.2008-31.12.20082010-07-22 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-20 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
620032012-11-13 do dziś
720042012-11-13 do dziś
820052012-11-13 do dziś
920062012-11-13 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-13 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-09 do dziś
201.01.2007-31.12.20072009-06-19 do dziś
301.01.2008-31.12.20082010-07-22 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-20 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
720032012-11-13 do dziś
820042012-11-13 do dziś
920052012-11-13 do dziś
1020062012-11-13 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów