A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000186954
Numer REGON: 510981291
Numer NIP: 8471438088
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522438/23/820]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP5109812912004-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 13212004-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GOŁDAPSKI gmina GOŁDAP miejscowość NIEDRZWICA2020-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEDRZWICA ulica UL. STREFOWA nr domu 3 kod pocztowy 19-500 poczta GOŁDAP kraj POLSKA 2020-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.05.2000 R. NOTARIUSZ BOŻENNA BIEŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SUWAŁKACH REP. A NR 2900/2000; 19.09.2003 R. NOTARIUSZ ZOFIA OSTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GOŁDAPI, REP. A NR 2751/2003; ZMIENIONO: § 2, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 18, § 19, § 202004-01-10 do dziś
215.12.2009 R. NOTARIUSZ ZOFIA OSTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GOŁDAPI, REP. A NR 3189/2009 -ZMIENIONO § 2 I § 7 UMOWY; 31.12.2009 R. NOTARIUSZ ZOFIA OSTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GOŁDAPI, REP. A NR 3427/2009- SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 15.12.2009 R. REP. A NR 3189/20092010-01-07 do dziś
315.09.2014 R. NOTARIUSZ MAGDALENA MOTAL-BRZOSKO, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, REP.A NR 1901/2014, ZMIENIONO: §8 UST.1, UST.2, UST.4 UMOWY SPÓŁKI.2015-01-09 do dziś
425.04.2017 R. NOTARIUSZ JANUSZ PAWEŁ ANTONIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOŁDAPI, REP. A NR 1346/2017, ZMIENIONO § 72017-06-21 do dziś
522.09.2020 R. NOTARIUSZ JANUSZ PAWEŁ ANTONIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOŁDAPI, REP. A NR 3394/2020, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2020-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDERSKA2004-01-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.770.000,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1770000,00 ZŁ2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2004-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDERSKI2004-01-10 do dziś
2. ImionaARTUR2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMORZY2017-06-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-06-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2015-01-09 do dziś
217 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2015-01-09 do dziś
317 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2015-01-09 do dziś
417 24 Z PRODUKCJA TAPET2015-01-09 do dziś
517 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2015-01-09 do dziś
618 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-01-09 do dziś
718 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-06-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-06-21 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R.2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-07-28 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-21 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 2006 R.2007-07-11 do dziś
5data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-24 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 2009 R.2010-07-15 do dziś
8data złożenia 06.07.2011 okres 2010 R.2011-07-12 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 2011 R.2012-08-21 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 2012 R.2013-07-11 do dziś
11data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
19data złożenia 31.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
20data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12006 R.2007-07-11 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
32008 ROK2009-07-24 do dziś
42009 R.2010-07-15 do dziś
52010 R.2011-07-12 do dziś
62011 R.2012-08-21 do dziś
72012 R.2013-07-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-21 do dziś
22006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
42008 ROK2009-07-24 do dziś
52009 R.2010-07-15 do dziś
62010 R.2011-07-12 do dziś
72011 R.2012-08-21 do dziś
82012 R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-07-28 do dziś
32005 ROK2006-07-21 do dziś
42006 R.2007-07-11 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
62008 ROK2009-07-24 do dziś
72009 R.2010-07-15 do dziś
82010 R.2011-07-12 do dziś
92011 R.2012-08-21 do dziś
102012 R.2013-07-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2015-01-09 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART.492 §1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU A&G KOPERTY COMPANY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW A&G KOPERTY COMPANY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 15.09.2014 R. REP. A NR 1895/2014 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 15.09.2014 R. REP.A NR 1901/2014.2015-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów